Kwexwayiswa ngesimo sezulu esinamandla ezingxenyeni zeKwaZulu-Natal

163

INTATHELI YELANGA

KWEXWAYISWA izakhamizi zaKwaZulu-Natal ngokuthi ziqaphe ngelokhozi njengoba kubikwa ukuthi isishingishane uFilipo sizogudla sisuka eMozambique Channel size sizofika kulesi sifundazwe. UMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nezoMdabu KwaZulu-Natal, uveze ukuthi izindawo ezingase sithelwe ngamathonsi abanzi, ngezikomasipala abasenyakatho nabasenyakatho-mpumalanga yesifundazwe, okuwuMhlathuze, uMtubatuba, iBig Five Hlabisa, yiKwaNongoma, iJozini, uPhongolo noMhlabuyalingana. “Lesi sexwayiso sikhomba ukuthi kungase kube nezikhukhula nezimvula ezinamandla,” kusho uNonala Ndlovu okhulumela umnyango. Uqhube ngokuthi:  “Sesixhumene namathimba ethu ezinhlekelele kubo bonke omasipala abasengcupheni, ukuba avule amehlo. Sikhuthaza imiphakathi ukuba ithole izindawo eziphephile zokukhosela. Izindawo zomphakathi okubalwa kuzo amahholo, zivulelekile kulabo abazodinga ukukhosela,” kusho Nonala. Uqhube ngokuthi kuzokwenzeka amathimba ababo asuse abantu ezindaweni ezithile uma epopola ingozi engase yenzeke ngenxa yalesi simo. 

Ngokusho kweSouth African Weather Service (SAWS), kungase kube nezikhukhula emigwaqweni, emabhulohweni ngisho emizini yabantu imbala, kanti lokho kungadala ukuphazamiseka kokuhamba kwezimoto. Bathe Izindawo ezisenyakatho-mpumalanga – ezisemzileni munye neRichards Bay nezisenyakatho yayo – singase zihlaselwe yizimvula ezinamandla kusasa ngoLwesithathu. Iqhube ngokuthi kulindeleke ukuba izimvula zinqamuke ngoLwesine. 

Previous articleOwePmb Utd uthi bafakwe emphandlwini wamabhubesi beqhathwa neDowns
Next articleKunenge abameli ukuhlehliswa kwesicelo kwelokubulawa kwephoyisa