“Lidayise ugobela ithwasa” elibanjwe nezitaputapu emzini womuntu

143

SKHOSIPHI MTHEMBU

“LIDAYISE ugobela ithwasa” elibanjwe emzini womuntu nezitaputapu entathakusa yangoMgqibelo, eMbizo 1, eMlalazi, eShowe, eligcine lisindiswe wukufika kwamaphoyisa kwazise umphakathi ubusulikhwelele ngenduku.

Ngokuthola kweLANGA, leli thwasa libanjwe emzini wakwaXulu, kanti-ke, kalaziwa endaweni, belifikele komunye umuzi okuthiwa ngokagobela walo, oyinyanga eyaziwayo kule ndawo. Kubikwa ukuthi libanjwe ngumnumzane wakhona kwaXulu, ozithele phezu kwalo eyodumisa imoto, elungiselela ukuhamba. 

Ilungu lomndeni wakwaXulu – elicele ukungadalulwa ngenxa yobucayi bodaba – lithe: “Lapha ekhaya kunetekisi esebenza ukuthutha umphakathi. ngenxa yokuthi ubengakatholakali umuntu ozoyishayela, ubaba walapha ekhaya ubezibambela. “Kulokhu usheshe wavuka enganakile ukuthi yihora lesibili ekuseni. Uzwe umsindo eduze kwemoto encane ebipake eceleni kwetekisi, kwathi uma esondela, wazithela kulona wesilisa ecashe kuyona. Phakathi kwezinto abeziphethe, bekuyibhayi, yizimfudu ezintathu eziphilayo, wumqhele nezitaputapu zemithi. Uthe ungowakwaMaphumulo, ubethunywe ngugobela wakhe,” kusho ilungu lomndeni wakwaXulu. 

UMnu Siphesihle Mthembu oyinduna yendawo, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi udaba uselubikile konkosi. Uthe inyanga nethwasa  bazovela enkantolo yesizwe.   

UMnu Salatielo Xulu oyinduna yasoHabeni – inyanga engaphansi kwaso – uthe udaba bazoludingida ngoLwesithathu emkhandlwini. 

ILANGA lishayele uMnu Philani Nxumalo “ugobela”, wathi uyamazi umuntu obanjwe kwaXulu ngoba wake wamelapha phambilini. Uthe ubanjwa nje, ubesanda kufika emzini wakhe evakashile, ubazi ukuthi usegunjini lakhe lokulala. Uthe nalo muzi abanjwe kuwona akawazi, kodwa ubaba wakhona ubeke ambone edolobheni. Ukuqinisekisile ukuthi uwutholile umbiko ombizela enkantolo yenkosi, kuyodingidwa udaba. 

Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, livumile ukuthi amaphoyisa abiziwe kuleya ndawo ngemuva kokuba owesilisa otholwe egcekeni lomuzi wabantu eshaywa wumphakathi. 

Previous articleU-Boxer nesethembiso kubalimi abasafufusa
Next articleBekuyindawo yabantu abanobuntu iNtshanga