Likhiphe izidumbu idamu laseNseleni

433

Kugwiliza abantu nje edanyini, bekunomcimbi ngoMgqibelo

KUGCINE kufa abantu edanyini laseNseleni ngoMgqibelo.

THANDI ZONDI
KUPHUME izidumbu ngoMgqibelo kuminza abantu edanyini elilapho okwakuyimayini khona eNseleni, eMpangeni. Leli damu belidume ngezikhathi zamaholide kaZibandlela (December) njengoba bekugcwala abantu beyozipholisa njengoba nelanga belishisa. UDJ Dansanie, ogama lakhe langempela nguSakhile Khoza, ongumhleli wemicimbi ebiyenzeka kuleli damu, elibizwa ngeNseleni Quarry Dam, uthi bashaqekile ngokwenzekile. “Lo mshophi wenzeke kade kunomcimbi, sabona abantu beziphosa. Kuzanyiwe ukubasiza kepha baminza sibhekile,” kusho lo DJ. Uthi kuyibhadi okwenzekile ngoba le ndawo bebeyithatha njengeyokuzithokozisa.


“Kithina bekuyindawo yokuzijabulisa, kepha nakhu seyijika seyithatha imiphefumulo,” kusho uDJ Dansanie. Uhlabe ikhwelo emphakathini, wathi ungabe usasondela kule ndawo. “Yebo bekumnandi, futhi abantu bese besizakala ngokudayisa edanyini, abanye bebondla imindeni yabo ngemali abayenza khona, kodwa-ke ngithi masilandele umthetho owawukhishiwe kwasekuqaleni, siyeke ukuya edanyini,” esho.
IMeya yaseMhlathuze uMnu Xolani Ngwezi, leli damu eli-ngaphansi kukamasipala wayo, idlulise amazwi enduduzo. Inxuse abafisa ukubhukuda ukuba basebenzise izindawo ezidalelwe lokho, ezinabahlengi, okuyi-Aquadene, yiBrackenham ne-Alkanstraad Beach, eseMeerensee
UMasipala waseMhlathuze ukhiphe isitatimende uqinisekisa ukuminza kwezisulu okungabesilisa ababili. Uthi oyedwa olinganiselwa eminyakeni ewu-30 ubudala, ugwilizile ngoMgqibelo ebusuku kepha wasizwa ngamalungu omphakathi amphuthumisa emtholampilo waseNseleni, ngeshwa washonela khona. Owesibili kubikwa ukuthi uneminyaka ewu-47, uminze ngawo uMgqibelo, isidumbu sakhe satholakala izolo ngeSonto ekuseni. UMnu Mfokazi Dube, oyinduna yendawo okukhona kuyona idamu, uthe kababikelwanga ngokwenzekile. “Sizwe ngamahemu-hemu. Ngisho noma ngabe ukhona umo-nakalo owenzekile, abantu kade sasiba-khuza ngokubhukuda laphaya kepha bengezwa. “Bebengeke basitshele ngoba kasikaze sihambisane nokuse-tshenziswa kwaleli damu, bavunwa ngabantu abazenzela imali kulona,” kusho induna. Okhulumela amaphoyisa, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe amaphoyisa aseMpangeni ayaphenya.
tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleSigwetshwe odilika ababili isangoma esadlwengula, sabulala
Next articleISilo sikhuthaza ukuhambela imicimbi