Luqalile olwama-number plate amasha KwaZulu-Natal

352

NONHLAKANIPHO SHINGA

KUVULWE ngokusemthethweni ukwenziwa kwezinombolo ezintsha zezimoto (number plates) KwaZulu-Natal, njengoba bese kuyiyo neWestern Cape kuphela izifundazwe ebezingasebenzisi izinombolo ezifanayo kuzozonke izithuthi zakhona. 

NgoLwesine uNkk Nomusa Dube-Ncube, ongundunankulu waKwaZulu-Natal, ehambisana noNgqongqoshe wezokuThutha nokuVikelwa
koMphakathi, uMnu Sipho Hlomuka, bethule lolu hlelo ePinetown Licencing Centre. UNkk Dube-Ncube uthe ukuba nezinombolo zezimoto ezifanayo kuzosiza abanikazi bezimoto ngoba sebezozenza noma yikuphi lapho befuna ukuzenza khona.

“Abasemadolobheni amancane, ngeke besaba nenkinga yokuyothelela izimoto zabo ngasemakubo. Kunezinto ezithile eziqinisekisa ukuphepha, ezizobe zifakwe kuyona inombolo lena,” kusho yena.

Uthe banethemba lokuthi nezinga lobugebengu kulabo abebeganga ngezimoto ngoba bezazi ukuthi kakuzona ezasendaweni, sekuzokwehla. Uveze ukuthi abazofuna ukusebenzisa izinombolo abazikhethele zona, bazozikho-khela, kuthi  abebevele besebenzisa amagama abegcina ngoZN baqhubeke nazo.

Abafuna ukuzishintshela bazoqala ngoNdasa (March) wonyaka ozayo. Izinombolo ezintsha ziqale ukukhishwa ngoLwesihlanu. 

Ngokusho kukaMnu Kwanele Ncalane, okhulumela uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, ngezikhathi zasemini ngoLwesihlanu, besekubhalise abanikazi bezimoto abangaphezulu kuka-1 000, banikwa izinombolo ezintsha. 

www.ilanganews.co.za

UMnu Sipho Hlomuka noNkk Nomusa Dube-Ncube.

Previous articleOkamaskandi usola umphakathi wangakubo ngokumzonda
Next articleKuqhume umkikizo kugwetshwa iphoyisa kwelokubulala ingoduso