Luthuthela oKhoziniuhlelo locansi

533

Udokotela ongungoti wezasekameleni kwiGagasi FM useqome uKhozi

LUCKY CAIN

USEZOZWAKALA oKhozini FM uDkt Nomcebo Mthembu (osesithombeni) wodumo lwezihloko zocansi kwiGagasi FM, obejwayele ukuzwakala ohlelweni luka-Alex Mthiyane iSex Indaba kulo msakazo ozinze KwaZulu-Natal. ILANGA LangeSonto lihabule ngomthombo walo ukuthi lo dokotela owaziwa njengongoti wezocansi, usezozwakala kwisikhondlakhondla somsakazo uKhozi FM ohlelweni oluzoshayelwa nguSiya Mhlongo lwasebusuku phakathi nezinsuku. Ngokusho komthombo, uDkt Mthembu uzongena njalo ngo-Lwesine kulolu hlelo lukaSiya.


Phela uhlelo lwasebusuku oKhozini FM seluzoshayelwa nguyena (uSiya) kusukela kusasa ngoMsombuluko kuya kuLwesine. Umthombo uthe sekunesikhathi uKhozi luzama ukunxenxa uDkt Mthembu ukuba abe yingxenye yalo kodwa kungalungi ngenxa yobudlelwano abenabo neGagasi. NgoLwesine uDkt Mthembu wethule uhlelo lwakhe lokugcina kwiGagasi FM, lapho evalelise khona kubalaleli balo msakazo kodwa wangamemezela ukuthi uzoya kuphi njengoba ebegcina.


UDkt Mthembu uncamele ukukhipha isitatimende ngesikhathi ILANGA LangeSonto lenza imizamo yokuxhumana naye mayelana nokuthi uzoya kuphi njengoba eshiya kwiGagasi. Esitatimendeni uDkt Mthembu ubonge iminyaka ewu-7 ayichithe kwiGagasi FM, edingida izihloko ezahlukene zocansi kulo msakazo. “Ngithanda ukubonga u-Alex Mthiyane nabaphathi beGagasi FM ngokunginika ithuba lokufundisa abalaleli ngezihloko eziphathelene nocansi. Ngibonga nabalaleli ngothando abanginike lona kule minyaka ngiseGagasini,” esho.


Uthe usazoqhubeka nokucathulisa abantu ngezihloko eziphathelene nocansi lapho eya khona njengoba ebanxusa ukuba babheke izinkundla zakhe zokuxhumana mayelana nokuthi uzoya kuphi. Akacacisanga ngokuthi uzozwakala oKhozini noma cha. Umthombo osondelene nalo dokotela uthe okuzwile wukuthi nasoKhozini uzoqhubeka nokuthinta izihloko aziwa ngazo zocansi, akukho okuzoshintsha. UDkt Mthembu uyaziwa ngezihloko zocansi nangendlela abechaza ngayo ucansi nezindlela okumele lwenziwe ngayo ukuthokozisa umaqondana. Izihloko zocansi ebezidingidwa nguDkt Mthembu bezishiya abalaleli bebambe ongezansi eGagasini njengoba amanye amagama aphathelene nezitho zangasese abewagagula njengoba enjalo. Kulindeleke ukuba ziqale ukuzwakala kuleli sonto izinguquko ezimenyezelwe yile misakazo uKhozi FM neGagasi FM njengoba kuqala unyakamali omusha wale misakazo ezinze kulesi sifundazwe.lucky.cain @ilanganews.co.za

Previous articleUbuchwepheshe buyisixazululokwabangabatholi abantwana
Next articleUshiye isikoleesekwa-matricumfundi “oshiswengumsizikamasitende”