Luya kude olukaGordhan no-Adv Mkhwebane

955

Besingakaphumi isinqumo senkantolo ngalo

BONGINKOSI ZONDI

KUBUKEKA efiphala amathemba ngombono kaMengameli Cyril Ramaphosa obizwa nge-New Dawn, okusho ukuqala kabusha njengoba iNingizimu Afrika idinga ukutakulwa obhukwini
ebhajwe kulona emuva kwesikhathi esiyiminyaka ewu-9 yokuphatha kobengumengameli
phambilini, uMnu Jacob Zuma, abahlaziyi abasibiza nge“wasted years” ngolwasemzini.
Indaba esematheni njengamanje ngeyombiko woMvikeli woMphakathi, u-Adv Busisiwe Mkhwebane (osesithombeni) ongophenyo mayelana nomnikelo ka-R500 000 owavela
enkampanini iBosasa okuthiwa kwahlomula kuwona uMnu Ramaphosa wangawudalula ngokwemibandela yokuziphatha kwamalungu ekhabhinethi (Code of Ethics).
Omunye ungophenyo mayelana nesigaba esaziwa ngele-rogue unit, okuthiwa sasungulwa phansi kwehhovisi likaMnu Pravin Gordhan ngesikhathi engumqondisi kwaSars.
Kumanje sebeyisene eNkantolo eNkulu yasePretoria ngalo njengoba uMnu Gordhan efuna isivimbelo sayo ukuze izincomo zika-Adv Mkhwebane zingaqali ukusebenza anduba umbiko wakhe uyovivinywa enkantolo.
Ngesikhathi sokuloba, besingakaphumi isinqumo senkantolo ngalolu daba njengoba abameli banhlangothi zombili bebesenza izethulo ngesinqumo abafisa inkantolo isenze.
ILANGA lixhumane nomhlaziyi, uSolwazi Shadrack Gutto, phambilini obephansi kweSchool of Business Leadership e-University of South Africa, ukuba aphawule ngakubonayo kulo
mdonsiswano.
Uthi ubona kunzima ukuba uchithwe umbiko woMvikeli woMphakathi ophenyweni lwakhe oluthinta i-rogue unit. Maqondana nombiko ngoMengameli Ramaphosa nomnikelo wakwaBosasa, uthe lokhu kwehlukile ngoba kuthinta izindaba zokhetho lwe-ANC.
INGQOPHAMLANDO KUHLAWULISWA UMVIKELI WOMPHAKATHI
Emuva kwehlandla elaba yimpumelelo lika-Adv Thuli Madonsela eqhoqhobele esokuba ngumvikeli womphakathi, kunzima ukuba kushiwo okufanayo ngo-Adv Mkhwebane.
Phakathi kosekwenzekile kusukela ephethe nosekudale ukuxokozela ngaye phakathi kwe-ANC namaqembu aphikisayo, yisinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo esiphume ngoMsombuluko lapho ivune iNkantolo eNkulu yasePretoria eyanquma ukuthi u-Adv
Mkhwebane akawuqondi umbandela wesikhundla somvikeli womphakathi othi kufanele angachemi, angahubhuzi ilumbo nokudukisa inkantolo.
Lesi sinqumo sibe yingqophamlando kwasebake baphatha lesi sikhundla phambilini
njengoba sihambisane nombandela othi makakhokhe izindleko zaleli cala.
Kumanje kunokuvungama kwabathi makakhishwe esikhundleni nokuba aphucwe ilungelo lokuba ngummeli.
OSEKWENZEKILE NGAYE EPHETHE
Ngokufingqiwe, nazi ezinye zezigigaba esezenzekile kusukela u-Adv Mkhwebane
eqhoqhobele esikamvikeli womphakathi:
1. Kuthiwa isiwu-30 imibiko yakhe esiphonselwe inselelo;
2. Ukuthi usilungele yini lesi sikhundla kuyabuyekezwa yikomidi lasephalamende
lezomthetho;
3. Umyalelo wokuba akhokhe izindleko ezilinganiselwa ku-R900 000 ngodaba
lwe-ABSA/Bankorp uqinisekiswe yinkantolo enkulu;
4. UMnu Ramaphosa ufuna ubuyekezwe umbiko othi wephula imibandela yamalungu ekhabhinethi;
5. UMnu Gordhan naye ufuna umiswe umbiko ngaye mayelana nesigaba esidume
ngele-rogue unit kwaSars;
6. INkantolo eNkulu yasePretoria imthole eyisahluleki emsebenzini wakhe.
Sekuhlangene konke lokhu, sekwenze iHhovisi loMvikeli woMphakathi laphelelwa
yisithunzi, futhi usedale umonakalo kuleli hhovisi ukubedlula bonke, ngokusho kuka-Adv Wim Trengrove SC, osethimbeni labameli bakaMnu Gordhan.

Previous articleUsephila ngamaphilisi ontshontshelwe usana
Next articleUsinde ebulawa umculi kamasikandi