Luyaqala ushikishi lomncintiswano wemoto yeLANGA

298

MTHOBISI SITHOLE

KABAZISOLI ngokuzinikela kwabo ekufundeni iphephandaba ILANGA asebehlomule ngezimoto emincintiswaneni yaleli phephandaba eminyakeni emithathu. 

Bakusho lokhu njengoba maduze nje, leli phephandaba lizoqala umncintiswano oxhaswe ngabakwaBoxer nabase-Umlazi Toyota. Kuwinwa iToyota Starlet. 

UMnu Obed Mtshali (66) waseVolksrust, owahlabana ngeNissan NP200 nyakenye, uthi ukuhlomula kwakhe ngale moto kumenze wakwazi ukuqala ibhizinisi elimphilisayo. Uthi ukufunda leli phephandaba kunezithelo ezinhle ezishintshe impilo yakhe, wakwazi ukuziphilisa njengoba eseneminyaka eyevile ku-60 ubudala. Uveze ukuthi uthutha izimpahla ngeveni lakhe, asikele umphakathi utshani.

“Le moto ngayiwina ihambisana nomshini wokusika utshani. Okusho ukuthi ibhizinisi lami ngikwazile ukuliqala ngingenalutho laze laphelela ngenxa yeLANGA. Njengoba kuqala ihlobo nje, umsebenzi wami uzothuthuka kakhulu ngoba ILANGA lingihlomulisile, langenza umuntu,” kusho uMnu Mtshali.

UMnu Thembitshe Ndlazi (44) waseMargate, owawina iHaval H1 ngo-2021, uthi ubengenalo ithemba lokuthi angaba nemoto ngelinye ilanga, kodwa ngenxa yokuzinikela kwakhe ekuthengeni leli phe-phandaba, namhlanje unayo. 

Uveze ukuthi ukufunda ILANGA kuyisinkwa sakhe semihla ngemihla futhi le moto ayiwina imphethe kahle kakhulu, usazimisele ngokuqhubeka nokuba umfundi oqavile waleli phephandaba.

“Kalingiphutheli iphephandaba ngoba ngiyazi ukuthi linemincintiswano emihle kakhulu. Sekuneminyaka eminingi ngiyidlala imincintiswano, kodwa ngangiqala ukuhlomula ngesipho esikhulu kangaka. Namanje uma ngingena esitolo, into yokuqala engiyithengayo, yiphephandaba ILANGA,” kusho uMnu Ndlanzi.

UNkk Moroetsana Senoue (62), waseMzimkhulu, owawina iSuzuki Swift ngoMbasa (March) nonyaka, uthi uhlala ebakhuthaza abantu emphakathini wangakubo ukuba bajwayele ukufunda amaphephandaba, ikakhulukazi ILANGA.

“Abantu mabafunde iphepha ukuze bezojwayela ukwazi izinto ezenzekayo ezweni nokubona imincintiswano esephepheni. Mina-ke ngiyayithanda imincintiswano ngoba iyayishintsha impilo yomuntu ngomzuzwana. 

“Namhlanje nginemoto, ngiya esontweni ngayo, ihambisa nabazukulu esikoleni. Kuningi okwenziwa yileli phephandaba nabafundi liyabanika imifundaze,” esho.

Uthi bami ngomumo ukungenela umncintiswano olandelayo, ngoba ILANGA liyiphephandaba elibeka phambili abafundi balo.

NGUNKK Moroetsana Senoue owawina iSuzuki Swift neLANGA kulo nyaka.

Previous articleUthole iziqu zobudokotela ecwaninga ngama-novel esiZulu
Next articleUmphumela wezingozi emnothweni, ubalelwa ezigidini zamarandi