O-weNFP uphumela obala ngamaqembu abaxoxa nawo ukubambisana KwaZulu-Natal

151

LUCKY CAIN

UMENGAMELI weNational Freedom Party, uMnu Ivan Barnes (osesithombeni), usephumele obala ngamaqembu asekhombise intshisekelo ngokusebenza neqembu lakhe kuhulumeni wokuba-mbisana KwaZulu-Natal, njengoba lithole isihlalo esisodwa esishayamthetho futhi kuyilona elibhekiwe ukubamba iqhaza elikhulu kulesi sifundazwe. 

Leli qembu lisematheni kulezi zinsuku njengoba isinqumo salo kungase kube yisona esakha uhulumeni wobumbano uma kuhlangana i-IFP, i-ANC neDA. 

Womathathu la maqembu akha izihlalo eziwu-40 eSishayamethetho saKwaZulu Natal, esinezihlalo eziwu-80.   Ngakho isihlalo seNFP yisona esingavuna la maqembu akhe uhulumeni wobumbano kwazise iMK Party ne-EFF akha izihlalo eziwu-39 uma behlangene. 

Ekhuluma neLANGA uBarnes, uqale ngokucacisa ukuthi akukho okuzoshintsha ngohlu lwamagama alabo abazobamela esishayamthetho. 

Uthe njengoba uNkk Mbali Shinga – ongisihlalo weNFP kulesi sifundazwe – engowokuqala ohlwini, nguyena ozoqhwakela kulesi sihlalo esiShayamthetho saKwaZulu-Natal. 

   Utshele leli phephandaba ukuthi iqembu lakhe selithole izimemo zamaqembu amabili, okuyi-IFP ne-ANC ngenhloso yokuthi kube nobudlelwano bokusebenzisana. 

Uthe bazimisele ukuhlangana nala maqembu ukuze bezwe ukuthi afuna ukuthini, futhi anaziphi izinhlelo ngalolu hlobo lukahulumeni. 

Uqhube ngokuthi isinqumo abasithathayo sizocatshwa yimihlangano nala maqembu. 

Previous articleBamise ukuqapha umphakathi ngenxa yohlu lwabazobulawa
Next articleUsathuthumela owe-gospel ohlaselwe yizinswelaboya zamendlula impahla emzini wakhe, eNanda