Odokotela baqhinqe emahhovisi omnyango

196

THANDI ZONDI

BAKUPHINDILE lokho odokotela abangaqashiwe njengoba namuhla ngoLwesibili beqhinqe emahhovisi oMnyango wezeMpilo eNatalia Building, eMgungundlovu, befuna uhulumeni ukhiphe izincwadi zokubaqasha njengokwesithembiso sawo.

Kuzokhumbuleka ukuthi mhla ka-12 kuNhlolanja (February), bethula uhlu lwezikhalo kuDkt Sibongiseni Dhlomo oyisekela-ngqongqoshe lezempilo nakuDkt Sandile Tshabalala oyinhloko yalo mnyango KwaZulu-Natal, bathenjiswa impendulo emuva kwezinsuku eziwu-14. Bathi kuze kube yimanje, kabakayitholi impendulo eqondile emnyangweni,basaduve emakhaya neziqu. 

Ngemuva kwezinsukwana – odokotela bethumele uhlu lwezikhalo – uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Joe Phaahla, wamemezela ukuthi umnyango wakhe kawunayo imali yokuqasha odokotela kepha uzozivula izikhala.

Previous articleUchithwe yinkantolo uSomlomo uMapisa-Nqakula
Next articleBagile izimanga abakhokhi bentela kunyaka-mali osanda kuphela