Okamaskandi uzoyigubha ngengoma iminyaka ewu-30 esendimeni yomculo

109

MTHOBISI SITHOLE

UYIKHIPHE ebambe umoya i-albhamu yakhe esaba ukushintsha kwesitayela njengoba nyakenye kushone obephambili ekudlalweni kwesiginci emculweni wakhe. Umculi kamasikandi uThokozani “Somnandi” Langa waseMahlabathini oNdini, uthi i-albhamu yakhe yakamuva uyifanisa negugu kuyena njengoba ezogubha iminyaka ewu-30 eyibambile emculweni kamasikandi kulo nyaka. Uthi ukudlula emhlabeni kukaNothi Ntuli obedlala isiginci, kufike nezinqinamba kuyena nemicabango eminingi, ngoba ubesaba ukuthi kungenzeka kushintshe isitayela. Utshele leli phephandaba ukuthi uzosebenzisa le albhamu ukugubha iminyaka ewu-30 ayihlanganise nyakenye ekule ndima.


“Ukushona komdlali wami wesiginci, bengibona kuzolimaza kakhulu umsebenzi womculo esijabulisa ngawo abantu ngoba ushuni womculi uphethwe wumdlali wesiginci. Kuthe uma eseshonile umfoka Ntuli, ngathola abantu abadlala njengaye okuyinto leyo ebuyise ithemba kimi. Laba bantu engisebenza nabo njengamanje bayawuthanda umculo wami, nendlela abedlala ngayo isiginci uNtuli,” kusho uSomnandi.


Le albhamu yakhe esihloko esithi “Kwabheda Umswenko” uthe uzosebenzisa yona ukubonga uNkulunkulu ngokuthi akukho okuphazamise ushuni wakhe nakuba ebenovalo. Lokhu uzokubungaza ngomcimbi wakhe oNdini kulo nyaka.
“Emculweni wethu esiwenzayo ayikho into ebalululeke okudlula inothi lesiginci. Uma kwenzekile kwabheda ushuni, kuba nzima ukubuyela kulento abantu abakwazi ngayo. Kulo Kule albhamu ekudlalweni kwesiginci usebenzisane noSamukelo Nyandeni noXolani Mpanza abakwenze lokhu ngokubambisana. USomnandi uthi umgubho wale minyaka uzobe usho olukhulu kuyena. Ukhiphe-albhamu enezingoma eziwu-15 enconywe kakhulu abathandi bomculo ngokunyuka kwezinga layo nokungzwakali koshintsho kubadlali bezinsimbi.


USomnandi uqale ukuziqeqeshela umculo ngonyaka ka-1989 kanti ekungeneni kwakhe emculweni wabe eseshushiswa wumndeni wakhe ngenxa yokuthi wayehambe ekhaya eyofuna umsebenzi eGoli. Wathola umsebenzi ngo-1990 waze wayeka ngo-2002 esegxile emculweni. I-albhamu yakhe yokuqala uyenze ngo-1994 esihloko esithi “Izindaba” wahlomula ngawo izindondo ezingaphezulu kwamashumi amabili okubalwa kuzona ama-South African Traditional Music Achievements Awards (Satma), ama-South African Music Awards (Sama), Amantshontsho Awards nokunye. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleLiyakhula isasasa lomcimbi i-All White
Next articleKayifuni ukugoba uphondo i-Vodacom kolwe-Please Call Me