Okushaqisayo ngomshayeli we-Uber

272

SKHOSIPHI MTHEMBU

KUVELE ukuthi wayithenga ngemali yefa likanina ukuze aziphilise ngayo imoto abulawelwa yona owesilisa wase waseMthembeni, eNdwedwe owabulawa watholwa isidumbu sakhe sesonakele.

Lokhu kuvele ngesikhathi kuqala ukuqulwa kwecala eNkantolo eNkulu eThekwini, elibhekene noLuyanda Makhanya (21) noAyanda Sibiya (18) lokubulawa kukaMnu Sboniso Shangase (24) owayeshayela uBolt nowathunjwa, washawa waze wafa maqede isidumbu sakhe sayolahlwa ehlathini eChatsworth, eThekwini.

Laba babhekene namacala amathathu okungelokubamba inkunzi, ukuthumba, nelokubulala. Lesi sigameko senzeka Ngohlolanhja (February) ngonyaka ka-2021.
Umufi wabulawa ngabasolwa ngemuva kokuba babekade befake isicelo sokulandwa ngumufi ngemoto ayesebenza ngayo eThekwini. Kuthiwa esefikile umufi, abasolwa bacela ukuyiswa ku-Allen Place, eQueensburg. Kusaqhutshekwa nohambo bamjikela, bambamba inkunzi.
Sebefikile ku-Allen Place, abasolwa babe sebembopha izandla nezinyawo ngaphambi kokuba bamshaye waze wafela endaweni yesigameko. Ngokwamaphepha aseNkantolo kuvela ukuthi isidumbu sikamufi sathathwa sayolahlwa ezaleni eSilver Glen, eChatsworth.
Kubikwa ukuthi isidumbu sakhe satholwa emuva kwezinsuku eziyisihlanu enyamalele. Ngokwamaphepha asenkantolo izicucu zemoto kamufi zatholwa komunye umuzi eMlazi, isiklajiwe. Kubikwa ukuthi inkampani yetracker, eyakwazi ukuthola ukuthi imoto ikuphi.

NgoLwesithathu abasolwa bafundelwe amacala abo, bawaphika. UMakhanya ongummangalelwa wokuqala esitatimendeni esifundwe enkantolo uveze ukuthi yena walandwa ngumzala wakhe ehamba ngemoto yohlobo lweToyota Etios. Uthi wamthatha ngayo kwayiwa esigcemeni sakwa-K, eMlazi.

USibiya ongummangalelwa wesibili naye uwaphikile amacala. Kube sekugibela uMnu Ngezwilakhe Zondi onguninalume kamufi. UZondi utshele inkantolo ukuthi wagcina ukubona umufi mhlaka-19 kuNhlolanja eya emsebenzini. Uthe kwaphela impelasonto engaxhumani naye nokwagcina sekuholele ekutheni azame ukuxhumana naye ngocingo kodwa wangamthola. Uthi wabe eseya emaphoyiseni asePhoyinti, eThekwini lapho ayejwayele ukusebenzela khona. Eqhuba utshele inkantolo ukuthi wabe esexhumana nenkampani yetracker yemoto abameluleka ukuba avule icala ukuze bezokwazi ukuphenya kahle, babheke ukuthi imoto ikuphi. Uthi eselivulile icala wabe esebazisa abe-tracker.

Ngemuva kwemizuzwana bamshayela ucingo bemazisa ukuthi isitholakle iseMlazi. Eqhuba uthi kwadlula isikhathi wathintwa yiphoyisa limtshela ukuthi imoto itholakele iklajiwe nesidumbu somshana wakhe sesitholakele.
“Ngosuku olulandelayo ngathintwa ukuba ngiyohlonza isidumbu” kusho yena.

Uthi wabe eseyohlonza isidumbu okwatholakala ukuthi sasesonakele. Uthi yize kunjalo wakwazi ukusibona ngezingubo zakhe umufi ngoba wayezazi. Iphoyisa elalikhona kuyolandwa imoto Sgnt Sihle Ngcobo uthe bathola isexwayiso ngemoto okusolakala ukuthi yebiwe. Uthi abe-tracker babe sebebakhomba kwa-K, eMlazi. Uthi bafika komunye umuzi owawunezakhiwo ezisegcekeni kodwa bangayibona imoto. Uthi babe sebebheka kulezindlu ezisegcekeni okuthe uma belunguza bayibona imoto ivalelwe futhi iklajiwe iyizicucu. Icala liyaqhubeka.

Previous articleUbonge iFacebook ehlangana nomndeni emuva kweminyaka ewu-34
Next articleImeya inxusa kuhlonishwe amakhosi