‘Omkhaya’ bathwale kanzima besungula iqembu lombhaqanga

213

MTHOBISI SITHOLE
BATHWALE kanzima ekufezeni isifiso sabo sokungena emculweni bakhiphe i-albhamu abeqembu lombhaqanga laseMtshezi. Lokhu kuvezwe ngabeqembu oMkhaya, abalisungule beculelwa phambili nguThokozani Hadebe ongene ezicathulweni zikaDavid Masondo kwiSoul Brothers ekudluleni kwakhe emhlabeni. USphamandla “Somgubha” Vilakazi woMkhaya, uthi belungelula uhambo lwabo emculweningenxa yezingqinamba ezibathathe iminyaka eminingi ukuzinqoba. Utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi baqale ukuhlanganisa umculo ngo-2015, njengoba i-albhamu yabo yokuqala beze bayikhipha kulo nyaka. Uveze ukuthi bekunzima ukuthola inkampani abazosebenzisana nayo. “Kuthe sesiyikhiphile i-albhamu, sahlangana noMbuzeni Mkhize (umculi kamaskandi), wasifaka ngaphansi kwenkampani yakhe.


“Ukungena ngaphansi kwakhe kusinikeza ithemba lokuthi sizokuya phambili ngoba usebenzisana nabasemazweni amaningi angaphandle kwakuleli. “Lokhu-ke kungasibeka ethubeni lokuphakamisa umbhaqanga kwamanye amazwe njengoba naye enza (ngomaskandi),” kusho uVilakazi. I-albhamu yabo entsha – esihloko sithi, “Sengiyazi” bazoyethula ngokusemthethweni namhlanje ngoMgqibelo eBat Centre, eThekwini, emcimbini wokwethulwa kwenkampani kaMbuzeni ebizwa ngeMBZ World Wide. UVilakazi uthi bagabe ngezingoma ezimnandi, ezinomyalezo. “Ngesikhathi ngihlangana noThokozani Hadebe, inhloso kwakuwukuthisibambisane, sakhe iqembu langakithi eliyoduma nalo, ngokubambisana, kwazise sonke sidabuka eMtshezi,” esho.


Uthi ukuzabalaza kanzima belwela ukuvela endimeni, kubanike nesibindi sokuthi bazokwazi ukulwa nezingqinamba ezikule ndima yomculo. Phakathi kwezingqinamba akhale ngazo, wukungaqashwa kwamaciko ombhaqanga emicimbini eminingi, nokungadlalwa kwawo ngendlela egculisayo eziteshini zemisakazo. Uthi ukudlalwa kwalo mculo ebusuku kakuwuthuthukisi ngoba abantu abaningi basuke belele. “Kuningi okusihlalele okufanele sikulungise singamaciko ombhaqanga, kodwa-ke sesiqalile siyazikhangisa emarenki ngoba sifuna abantu babone ukuthiusekhona lo mculo futhi uyaphila.” Namuhla bazoshiyelana inkundla noSgwebo Sentambo, iGcokama Elisha, Izigi Zendoda, iChwane Lebhaca, uRay Ndosi, uMbuzeni nabanye. Kungenwa ngo-R50 kanti umcimbi uqala ngehora lesithathu ntambama.

Previous articleIzikhumba zimbeke ezingeni lomhlaba
Next articleUphefumula ngokumdalele isigcwagcwa emcimbini