Ona-100 ujoyine iMK ngenxa yothando lukaZuma

214

NONHLAKANIPHO SHINGA

KUQHILIKE izihlathi kubaholi boMK Party (MKP) leli qembu lijoyinwa yintombi endala yakwaB, eMlazi, eyafelwa yizingane zayo ekudingisweni ngoba ithi iyazifela ngomholi walo, uMnu Jacob Zuma. UNkk Regina Nkwanyana (100) (ohleli esihlalweni esinamasondo) ungunina wezishoshovu ezashonela ekudingisweni, eZambia, uMnu Fox Nkwanyana – oku-qanjwe ngaye umgwaqo kwa-B, eMlazi -nodadewabo, uNkz Portia Nkwanyana.

ILANGA lihambele kwaNkwanyana ngoLwesibili lapho amalungu eMKP amukele khona uNkk Nkwanyana njengelungu lawo elisha. “Umama kusukela kudala nje uyazifela ngoZuma. Okumenza amthande kakhulu, wukuthi ngesikhathi esengumengameli, wazifikela mathupha lapha ekhaya ezomlanda, wamyisa eZambia lapho kwakuyogcwatshwa khona izingane zakhe ezazishonele khona,” kusho uNkz Nomkhosi Nkwanyana, oyindodakazi kaNkk Nkwanyana.

Uthi ubengafihli ukuthi uyamthanda uZuma. 

USolwazi Thami Mkhize weMK, uthe kubona kuyingqophamlando ukuthi isaguga esineminyaka ewu-100, sibajoyine. “Lokhu kusho ukuthi umuntu omdala kukhona akubonayo kuleli qembu, futhi kukhombisa ukuthi ukholelwa kanganani kuZuma. ” kusho uSolwazi Mkhize. Uthe bakhuthaza nabanye ukuthi bangasabi ukuphumela obala ngamaqembu abakuwona ngoba kuyilungelo labo.

Okhulumela iMK KwaZulu-Natal, uMnu Vincent Mdunge, ukushayele izandla ukuphumela obala kukaNkk Nkwanyana, wathi bakhethe ukumhambela ukuze bamkhombise ukuthi bayasithakasela isinqumo sakhe.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleHALALA KWABANQOBILE
Next articleSivalwe ngeMeya yaseNewcastle isikhundla esishiywe nguNdunankulu waKwaZulu-Natal