OwaKwaShembe ulahlwe ngelokubulala umkakhe

481

Izingane zenkosikazi endala zichiphize izinyembezi egwetshwa

UBHEKUKWANDA Cele (ongenhla) olahlwe yicala lokubulala inkosikazi yakhe
uNkk Nwabisa Cele. Ugwetshwe udilikajele.

SKHOSIPHI MTHEMBU
IGWETSHWE udilikajele iNhlalisuthi yasebandleni laKwaShembe eyabulala inkosikazi yayo phambi kwezingane, maqede yayikhunga ngentambo, idinwa wukuthi yayiyenqabela ukuba iyothwalela ukuceba. Kube wumzuzu onzima eNkantolo eNkulu yaseThekwini izolo ngoLwesine ngesikhathi iJaji uSanele Hlatshwayo ligweba uBhekukwanda Cele (57), ngecala lokubulala uNkk Nwabisa Cele “uMaMgandela”, okuthiwa wayesizwa ngabesilisa abangakaboshwa. UCele kuthiwa wakha uzungu lokubulala inkosikazi yakhe, waqasha abesilisa ukuba bayibulale, naye ekhona, ngemuva kokuba umshado ubenezinkinga. Ebufakazini basenkantolo, kuvele ukuthi uCele ubulale inkosikazi emuva kwamasonto amabili ephumile emzini wabo, kulandela ingxabano eyaqubuka phakathi kwabo.


Izingane zikamufi noCele zazikhona kubulawa unina, kanti zivezele inkantolo ukuthi zambona uyise ebulala unina nayehamba nabo. Zithe uyise wayemile, ekhipha imiyalelo kubabulali bakanina. ILANGA ngoMsombuluko libike kabanzi ngalolu daba, nalapho umndeni kamufi waveza ukuthi unezinsolo eziqinile zokuthi wabulawelwa ukwenqabela uCele ukuba ayothwala. Ngesikhathi eyolanda isigwebo sakhe izolo ngoLwesithathu enkantolo, ungene efake umgexo owenziwe ngobuhlalu, onesithombe somholi webandla lamaNazaretha, kwazise bebekhonza khona ebandleni laKwaShembe. Bekukhona amanye amalungu omndeni wakhe, okuyizingane azithola kwinkosikazi endala njengoba enesithembu. Ubelokhu ebheke phansi ngenkathi ummeli wakhe uMnu Lourens De Klerk emncengela kwijaji ukuba limzwele uma selimgweba, ngenxa yeminyaka yakhe.


Uthe uma inkantolo imnikeza udilikajele, lokho kobe kusho ukuthi uyophuma ejele eseneminyaka ewu-77. Ucele ukuba imnikeze iminyaka ewu-20 ukuze ezothola ushwele emuva kweminyaka eyishumi noma ewu-15. Ummeli uphinde waveza ukuthi uCele ubesebenza kuMasipala waseNdwedwe, futhi ondla imindeni yakhe emibili njengoba ubenamakhosikazi amabili. Umshushisi uGugu Xulu, uthe uma inkantolo ingagudluka esigwebeni esibekiwe, lokho kuzothumela isithombe esibi emphakathini, kuholele nasekutheni abantu bazithathele umthetho ngezandla. Uthe uCele akakhombisanga ukuzisola futhi akasishongo nesizathu esamenza wabulala inkosikazi yakhe. Umshushisi ufunde izitatimende ezibhalwe yizingane zikamufi noninakhulu wazo.


Esitatimendeni sengane endala kamufi, engeke idalulwe ngenxa yemiyalelo yenkantolo, iveze ukuthi namanje kusenzima ukuba isuse isithombe sikanina ebulawa nguyise. Ithe selokhu kwenzeka lesi sigameko, kayikwazi ukubhekana nezifundo zayo, kangangoba isike yafeyila ibanga ebilenza. “Kubuhlungu ukungabi nomama. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngifise sengathi ngingathola umndeni omusha noma ngiye kwenye indawo lapho ngingaziwa khona, ngipholise umqondo, ngikhohlwe okwenzeka,” kusho isitatimede. UNkk Nomfaneko Majeke Mgandela, ongunina kamufi, ukhale ngesilonda esingeke sisuke ezinganeni. Uveze ukuthi ngisho indodana yakhe yaze yesula emsebenzini ngoba yehluleka ukubhekana nengcindezi emuva kokubulawa kukadadewabo. Uthi ubemthemba uCele, engazitsheli ukuthi engeza into efana nale.


IJaji lithe uCele akazange akhombise ukuzisola ngoba ubelokhu eliphika icala, emile ekutheni umsulwa. Lithe akazange abe nendaba nangesikhathi izingane zakhe zifakaza, zibukiswa nezithombe zikanina ebulewe. Liqhube lathi ubudala bakhe nokuthi ubondla umndeni wakhe, akunaso isisindo esingenza inkantolo igudluke esigwebeni esibekiwe, okuwudilikajele

Previous articleUsomabhizinisi uhlomise izitshudeni ngokuziqalela amabhizinisi
Next articleZigwetshiwe izelamani zasePhoenix