Owathola iziqu phesheya ubekwe ngokwethenjwa kwesesekela leshansela e-UKZN

253

MTHOBISI SITHOLE

UBEKWE ngokwethenjwa ekuxazululeni izinkinga mayelana nokufunda nokufundisa e-University of KwaZulu-Natal (UKZN) uSolwazi Thabo Msibi (40) (osesithombeni), oqokelwe kwesokuba yisekela likashansela wenyuvesi. 

Umphathi walesi sikhungo, uSolwazi Nana Poku, uthe uSolwazi Msibi uqokwe ngethemba lokuthi uzokwazi ukufeza izinhloso inyuvesi ezibekele zona kusukela ku-2023 kuya ku-2032. 

Uthe banethemba lokuthi uzokwazi ukuthatha le nyuvesi ayibeke ezingeni lomhlaba ngokwenza indlela yokufunda nokufundisa ibe sezingeni lesimanjemanje.

USolwazi Msibi usebeyinhloko ne-dean ekhempasini ye-UKZN ese-Edgewood, kusukela ngonyaka ka-2017.

 Ngesikhathi eqokwa kulesi sikhundla sokuphatha emkhakheni weziqu zobuthishela, kuvezwe ukuthi nguyena i-dean esencane kunawo wonke ngokweminyaka eNingizimu Afrika. 

Ujoyine le nyuvesi njengesitshudeni ngo-2006, elekelela abasemuva kwakhe emkhakheni wobuthishela ngokubafundisa, ebuyekeza okufundiswe ngothisha. 

Ngo-2013 waqala waba nguthisha kulesi sikhungo. 

Ngokwemfundo, unePhD kwezobuthishela ayithole e-University of Cambridge, e-United Kingdom nezeMasters kuwona lo mkhakha azithole eColumbia University, e-United State of America.

Ungowokuqala waseNingizimu Afrika ukuhlonishwa yi-University of Columbia ngendondo egqugquzela ukusebenza ngokuzikhandla, njengoba kwenzeka ngo-2018 emcimbini obizwa nge-Annual Academic Festival, eqokwe nabawu-43 abavela emhlabeni wonke.  

Igama lakhe lifakwe ohlwini oluphanyekwe emnyango omkhulu ehholo lekolishi lothisha lasenyuvesi yaseColumbia, kwazise usebalwa nezingwazi esezingene emlandweni wayo. 

Ungumsunguli weCommunity Development Association, okuyisigungu esibhekelela elakuleli ngokwenza izinto ezizoholela ekutheni abafundi bagxile emfundweni. 

Ungumbhali wencwadi iHidden Sexualities of South African Teachers. 

Previous articleIfaniswe noMose iNkosi yamaHlubi
Next articleUShenge usishiyele ifa lobuhlakani nolwazi