Owe-Action SA unikele kubameli ngombiko weTheku

203

LUCKY CAIN 

UVEZE ukuthi useqalile ukuxhumana nabameli bakhe ngodaba lombiko weCity Integrity and Investigation Unit (CIIU), mayelana nesivumelwano sikaMasipala weTheku neNkosi Albert Luthuli Inte-rnational Convention Centre (ICC), uMnu Zwakele Mncwango, ofuna lo mbiko udedelwe emakhanseleni ukuze awudingide, bese kuthathwa izinyathelo. 

UMncwango – ohola i-Action SA KwaZulu-Natal, futhi ohola leli qembu emkhandlwini weTheku – uthe uphenyo ngalesi sivumelwano seluphothuliwe, umbiko usudluliselwe kusomlomo nemenenja kamasipala. 

“Esikufunayo manje, wukuthi udluliselwe kithina makhansela nasemphakathini,” kusho yena. 

Phambilini uMncwango waphumela obala, esola inkohlakalo phakathi kukaMasipala weTheku ne-ICC mayelana nengqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC Women’s League, KwaZulu-Natal , eyayikule ndawo ngoNcwaba (August). UMncwango wathi usola inkohlakalo ngokuqashwa kwale ndawo njengoba isivumelwano esenziwa sasifaka uMasipala weTheku, ekubeni wabe ungahlangene nayo. 

Ngenxa yalezi zinsolo, uMncwango wababela kwiCIIU ukuze iphenye. Uthi lolu phenyo luphothulwe ngeledlule, sekumele ludedelwe ukuze ludingidwe. 

“Okubuhlungu wukuthi kabafuni ukudedela umbiko, yingakho sengiqoke ukuqale ngibonisane nabameli ngenhloso yokuthi sithole ukwelulekwa ngezinyathelo okumele sizithathe uma singawutholi. 

“Okungikhathazayo wukuthi ngesikhathi ngiveza le nkohlakalo, iqembu elibusayo langisola ngamanga nokuthanda ukubukwa, yingakho ngifuna iqiniso lihlale obala ngezinsolo engazenza,” kusho yena. 

USomlomo weTheku, uMnu Thabani Nyawose, ukuchithile okushiwo nguMncwango ngalo mbiko mayelana nokuthi usuphothuliwe. Uthe usasetshenzwa.

Previous articleBavele enkantolo abafowabo bakaZimdollar
Next articleThola ILANGA Lempelasonto kusasa (18 November 2023)