Owe-Ambitiouz ubalisa ngoSjava

1299

Usazozicula izingoma aziqophe ngaphansi kwale nkampani

SANDILE MAKHOBA

USJAVA uthi usafuna ikhefu elincane ukuze ezokwazi ukubhala umculo wakhe kahle.
ISITHOMBE NGU:  SANDILE MAKHOBA

KUSHAYE kwezwela ukushiya kukaSjava ogama lakhe langempela nguJabulani Hadebe enkampanini i-Ambitiouz Records abeqopha ngaphansi kwayo. 

Lo mculi ongaconsi kubathandi bomculo we-Afro-pop, ukhiphe isitatimende esimayelana nokwesula kwakhe kule nkampani ngoLwesibili ntambama. 

UKgosi Mahumapelo ongumphathi we-Ambitiouz, ukuqinisekisile okubhalwe nguSjava ngesikhathi ethintwa yiLANGA. 

Uthe ngendlela emthunuka ngayo le ndaba kunzima nokuthi aphawule. “Ngihlale ngiphawula kuzona zonke izindaba eningithinta mayelana nazo, kodwa kule ngeke ngikwazi, inzima kakhulu kimina,” kusho uKgosi. 

Phambilini uKgosi ubehlale eshaya phansi ngonyawo ethi ngeke uSjava ayishiye le nkampani ngoba kuningi abasazokwenza naye. 

Esitatimendeni sakhe, uSjava uyibonge kakhulu i-Ambitiouz ngakho konke emenzele khona. “Ngibabonga kakhulu abe-Ambitiouz ngethuba abanginikeze lona, ngize ngakwazi nokwakhela umama umuzi ngemali engiyisebenze nginabo,” kusho uSjava. 

Ethintwa yiLANGA ukuzwa ngezinhlelo zakhe, uthe okusemqondweni wakhe njengamanje wukubhala umculo. “Ngiyazi izinto eziningi ongibuza zona zibalulekile, kodwa okusekhanda lami njengamanje wukubhala umculo. 

“Akukho la engihlele ukuya khona njengoba ngishiyile nje enkampanini, kodwa ngisadinga isikhathi ngizibhalele umculo wami, uma sekukhona okuvelayo ngizonazisa,” kusho lo mculi oyintandokazi, ikakhulazi kwabesifazane. 

Uthi ukuhamba kwakhe kwi-Ambitiouz akumvimbi ukuba acule izingoma zakhe aziqophe esengaphansi kwayo. 

Sekuneminyaka emibili kukhulunywa ngokushiya kukaSjava kule nkampani. Njengoba eshiyile nje, ulandela abaculi abafana no-Amanda Black, u-Emtee noFifi Cooper. Bonke laba baculi kabahamba kahle kule nkampani. 

makhoba@ilanganews.co.za

UNINA KASJAVA UYASESEKA ISINQUMO SENDODANA YAKHE NGE-AMBITIOUZ

LUCKY CAIN

UNINA kaSjava, uNkz Thandi Nkabinde uveze ukuthi uyaseseka isinqumo sendodana yakhe sokushiya inkampani ebiqopha kuyo i-Ambitiouz Records. NgoLwesibili uSjava ogama lakhe langempela nguJabulani Hadebe ongoconsi phansi kubathandi bomculo, ukhiphe isitatimende ememezela ukushiya kwakhe kule nkampani azakhele udumo kuyona. 

Ekhuluma neLANGA, uNkz Nkabinde, uthe nakuba engakaze uSjava amchazele ngesizathu sokushiya kwakhe, kodwa uyameseka njengoba ebehlale emeseka njalo ezintweni azenzayo ezithinta umculo. “USjava akayena umuntu okhonze ukukhuluma nami ngezinto ezi-thinta umculo, ngiyibonile kodwa incwadi ayibhalile njengabo bonke abantu, okwami wukuthi ngimeseke njengonina,” kusho uNkz Nkabinde. 

Uqhube wathi naye ubengakazi ukuthi indodana yakhe isizosebenza nayiphi inkampani. Kuzokhumbuleka ukuthi uSjava unenkampani nomrepha u-Emtee ogama lakhe langempela nguMthembeni Ndevu naye owashiya kwi-Ambitouz. UNkz Nkabinde akaqali ukuphumela obala ngokweseka indodana yakhe njengoba nangesikhathi uSjava ebhekene nezinsolo zokudlwengula owabe eyisinqandamathe sakhe, uLady Zamar, wakubeka kwacaca ukuthi uhamba nendodana yakhe. 

Wakusho wangananaza ukuthi lezi zinsolo zihlose ukudicilela phansi isithunzi sendodana yakhe. Usezakhele ugazi nakubalandeli bakaSjava njengoba ebuye anandise nendodana yakhe kweminye imicimbi, okubalwa neye-One Night with Sjava eyayisePretoria nase-Thekwini izinsuku ezimbili. Uyavela futhi nakwi-music video yengoma kaSjava ethi “Mama”.  

Previous articleIyashayisana imibono ngolwamabandla
Next articleUTshatha uyabalisa ngokubhecwa ngeCovid-19