OweNdoni uhlanganise intsha ukuyikhumbuza ngesiko nangemuva layo

133

LUCKY CAIN

UHLANGANISE intsha ngenhloso yokuyikhumbuza ngesiko nemuva layo umsunguli weNdoni SA – okuwumcimbi wesintu wozime bezizwe ezahlukene – uDkt Nomcebo Mthembu emcimbini Inkehli Youth Festival obuyizolo eNdoni Village, eRichmond. Kulo mcimbi uDkt Mthembu ukhuthaze intsha ukuba ibuyele emidlalweni yakudala – okubalwa kuyo nomagenda.

Uthe bona njengeNdoni. bakhethe ukuthi ngalolu suku bahlangane nentsha eqhamuka kuzona zonke izindawo beyozijabulisa ngezinto ezahlukene, okukhona kuzo umculo nemidlalo ehlukene.

“Ngalo mcimbi ngihlele ukuthi sizojabula sikhumbuzane ngemuva, kodwa isiko singalishiyi ngaphandle. Namhlanje kulo mcimbi sizojabula ngomculo nemidlalo. Ngeke sigcine lapho, sizobheka ukuthi intsha ka-1976 yabhekana nani. Ngihlele ukuthi ngisebenzisane nezinhlaka ezihlukene ukuze sicije intsha enamakhono efuna ukuphumelela kuwona. Sifuna ukuthi icijwe ngendlela ehlelekile ezoyenza ikhule kuleyo mikhakha ukuze ikwazi ukuziphilisa,” kusho uDkt Mthembu.

Uthe ukugqoza kwamathuba emisebenzi yikho okuholele ekutheni aqhamuke nalo mbono.

Uveze ukuthi uma sebekwenze konke bazohlela ukuthi intsha ifundiswe ukungena emkhakheni wamabhizinisi.

UMinenhle Nzimande waseBulwer, obeyingxenye yalo mcimbi, uthe imicimbi efana nalena iyabakhuthaza kakhulu.

Uthe ukuba kuya ngaye, ngabe ihlale iba khona.

Kulo mcimbi kuqhudelane amaqembu aqhamuka ezindaweni ezehlukene, okugcine kunqoba iqembu Abahliphizi.

Previous articleIBay FC “izibambezele” empini yezembe
Next articleAbonge othisha amawele ayomela iNingizimu Afrika eSweden