Owesifazane uthi uyengwengoZalo “wadlwengulwa”

432

Isisulu sithi umsolwa wasiphuzisa okuthile, kasazi kwenzekani

JOHN HLONGWA
UPHITHENE ikhanda owesifazane wase-Oxford, eVerulam, ngendodakazi yakhe (19), okusolwa ukuthi idlwengulwe ngowesilisa owaziwayo emndenini, emuva kokuyiheha ngokuthi izovela emdlalweni owuchungechunge, odlala kuSABC 1, uZalo. Umndeni wesisulu ususibhacisile ngenxa yokuyivikela. Unina wesisulu esingeke simdalule kuvikela indodakazi yakhe utshele ILANGA ukuthi uyoyixoxela amagwababa echobana into eyehlele umntanakhe. “Ingane ihambe ntambama mhla ka-1 kuNhlaba (May) iyosiza isihlobo. Ngosuku olufanayo ngithole ucingo luvela esihlotsheni, singazisa ukuthi ingane kayikho kusona. “Kungimangalisile lokho, saqala samfonela umntwana, lutho ukumthola ocingweni lwakhe. Kuze kwathi ngezintathakusa ngoMsombuluko, wathumela umyalezo ethi, ‘Kangikho kahle mama, ngiyaxolisa.


“Ngibuzile ukuthi ukuphi, wathi uhambe nomsolwa emgagula ngegama, wenkampani eThekwini Talent Agency, bayoshutha iziqephu ezizovela emdlalweni uZalo. “Kunginike ithemba ukuthi lapho ikhona iphephile ngoba umsolwa siyamazi siwumndeni. “Kuthe seliyoshona ilanga ngo-Msombuluko, waqhamuka egaqa ngamadodo, ekhala, engafuni ukungibuka emehlweni, ngazitshela ukuthi udakwe wutshwala. “Ngimnike ithuba walala. Kuthe uma evuka ntambama, ngabona umzimba wakhe uqhaqhazela, ekhala, wathi ucela ukukhuluma noninakhulu oyisihlobo. Kuleso sihlobo ucele ukuyiswa esibhedlela ukuze eyohlolwa. Esibhedlela ubephalaza ephelelwa amandla, wagcina eseshilo ukuthi uthathwe ngumsolwa wathi mabayoshutha ngokushesha,” kulanda unina wesisulu.


Uthi uma isisulu sichaza, sithi kasazi kwenzekani, savuka umsolwa esesihlinzeke ngesidlo sasekuseni. “Ngesikhathi besuka lapha ekhaya, badlula kubo kwelinye ikhaya likamsolwa okwakunomsebenzi kulona, base bedlulela KwaMashu. SebekwaMashu, (umsolwa) wafike wamtshela (umntwana) ukuthi ngoba sekuhlwile sebezoshutha ngosuku olulandelayo, mabalale khona. “Uthi yikhona lapho amphuzisa khona isiphuzo esithile, wangabe esazi ukuthi emuva kwalokho kwenzekani njengoba waphaphama ekuseni umsolwa esemhlinzeke ngesidlo sasekuseni. Okubuhlungu wukuthi kuze kube manje ingane kayingitsheli ukuthi kwenzekani, isize yavula icala lokudlwengulwa eNtuzuma. “Abomndeni kamsolwa bafikile lapha ekhaya, bathi bazoxolisa ngento eyenzekile. Ngeke ngikuthole ukuphumula iqiniso lingakaveli,” kubalisa unina wesisulu.


Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uColonel Robert Netshiunda, uthe likhona icala elivuliwe. “Amaphoyisa aseNtuzama avule icala lokudlwengulwa kowesifazane ngumuntu owaziwayo emndenini. Ambophile umsolwa wavela eNkantolo yaseNtuzuma ngoMsombuluko, kulindeleke ukuthi aphinde avele maduze. Icala libe selidluliselwa eNanda Family Violence, Child Proctection and Sesual Offe-nces, ukuze liphenywe khona.

Previous article‘Akulula ukuqeqesha iSundowns’
Next articleIyaqhubeka eyokuhayizakwezingane esikoleni