Owezemfundo KwaZulu-Natal uveza eyezinhlelo zokubhekana nezinkinga zothisha

209

THANDOLUHLE NGUBO

UVEZA eyezinhlelo zokubhekana nezikhalo zothisha okubalwa kuzo ukukhushulwa kwemali yothisha bakwaGrade R, yimali yokuqhuba izinhlelo zangaphakathi ezikoleni nokubuyekezwa kwesengezo sika-1.5% wezisebenzi zawo uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal.  

Lezi zindaba zivele emuva kokuba umnyango uhlangane nezinyunyana zothisha kulesi sifundazwe. 

NgoLwesine ILANGA libike ukuthi othishanhloko abangaphansi kweSadtu, babikele le nyunyana ukuthi bazokumisa ukubhalwa kwezivivinyo zakwaGrade 8 kuya-11, kuze kube umnyango ubahlinzeka ngemali yokuqhuba izinhlelo zangaphakathi.

Ezinye zezikole zize zathumela izincwadi ezazisa abazali ngokumiswa kwezivivinyo. 

Umnyango uthe imali yezinhlelo zangaphakathi ezikoleni kulindeleke ukuba ingene ezikoleni ngoLwesithathu. 

Uthe ulindele ukuba isengezo sothisha basithole mhla ka-15 kuZibandlela (December) konti othisha bakwaGrade R mabalindele ukuthola imali yabo ekhushuliwe mhla ka-30 kuyo le nyanga. 

UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uNkk Mbali Frazer, ubonge othishanhloko nothisha abaqinisekisile ukuthi ukufunda nokufundisa kakupha-zamiseki, ngengxa yenkinga yemali ekhungethe isifundazwe. 

Uchaze u-2023 njengonyaka obenezinkinga eziningi emnyangweni wakhe.

Uthe akasikhohliwe isifungo asenza ethatha esobungqongqoshe, sokuqinisekisa ukuthi umnyango uqasha ngokuphelele othisha abawu-500 bakwaGradeR. 

Uveze ukuthi lokho kuzokwenzeka uma esephothule izingxoxo nezinhlaka ezifanele. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleZibhodla umlilo izinduna ngomhlobo weSilo
Next articleUZimdollar ubizelwe enkantolo “ngokutholakala” nezinhlokohlela zezibhamu