Owezempilo ubonge uNgqongqoshe kaGesi ngomnikelo waseChina

252

BHEKI NDLOVANA 

UBONGE uNgqongqoshe kaGesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa uMnyango wezeMpilo ngokuwuphonsela umnikelo wama-generator ovela eChina. Lo mnikelo wemukelwe ngokusemthethweni nguRamokgopa enxuseni laseChina, uMnu Chen Xiaodong, ngoLwesine eHowick. 

UMnyango wezeMpilo uthi la ma-generator – awu-348  kwawu-440, akhiqiza amandla kagesi owu-6kW, anikwe iNingizimu Afrika – azolekelela imitholampilo ekuqhubekeni nokuhlinzeka ngosizo lwezempilo uma kusanqamuke ugesi [njengoba leli libhekne nogqamcishi (load shedding]. 

UDkt Sibongiseni Dhlomo, oyisekela likangqongqoshe wezempilo, ubonge uRamokgopa ngokubabonelela bewumnyango. 

“Isifundazwe ngasinye sizothola ama-generator awu-38, ngaphandle kweKwaZulu-Natal ethole awu-44. Njengoba ugesi okhiqizwa
yi-generator eyodwa uwu-6kW, azoba mabili emtholampilo owodwa,” kusho uDhlomo. 

Uthe ezweni lonke iwu-19 imitholampilo ezohlomula. “Siyabonga kakhulu-ke kubaba uRamokgopa ngosizo asitholele lona eChina, lokhu yisiqaliso sezinhlelo aphezu kwazo. NgoNhlolanja (February), uthi uzosilethela ama-generator amakhulu esizowafaka ezibhedlela. Ezinyangeni ezizayo uzosisiza nangama-solar panel.” 

URamokgopa uthe lo mnikelo kawusona isixazululo senkinga kagesi, kodwa wumzamo wokwelekelela. 

UNGQONGQOSHE kaGesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa (okwesokudla) nenxusa laseChina, uMnu Chen Xiaodong.

Previous articleIngebhe ngokudunwa kwezimoto zoMnyango wezeMpilo
Next articleOwodumo kwiChiefs ucela ithuba kwawePSL