Owodumo emidlalweni kamabonakude uzohola ukukhiqizwa koweNdlovukazi yeMvula

131

NONHLAKANIPHO SHINGA

UMDIDIYELI, usonkondlo ongumbhali wemidlalo kamabonakude neyeshashalazi,  uDuma KaNdlovu (osesithombeni), usephakanyiswe njengomunye wabantu abazohamba phambili ekukhiqizeni umdlalo wempilo yeNdlovukazi yaBalobedu, uMudjadji. Ngokusho kwabakwaMultichoice, sekuqaliwe ukuqoshwa kwalo mdlalo okulindeleke ukuba ube nesasasa njengoba kwenzeke emdlalweni, uShaka Ilembe. 

Ngokusho kukaNomsa Philiso oyi-group CEO yeGeneral Entertainment kwaMultichoice, ukuletha umdlalo okhuluma ngeNdlovukazi uModjadji – owaziwa ngeNdlovukazi yeMvula – kuzothokozelwa ngabaningi, ikakhulukazi abathandayo ukufunda ngomlando. “Indlovukazi izalelwe ukuphatha isihlalo sobukhosi. Vele inesiphiwo sabangasekho ekhule naso, kanti ukubekwa kwayo kuvusa amakhosi esifazane abekhona ngaphambi kwayo. Yayaziwa ngokutshela amafu ukuba adedele imvula, kanti ubukhosi bayo buhlonishwa ngokubeka isizwe sayo ebalazweni,” kusho uNomsa. 

Uthe ukuphumelela komdlalo okhuluma ngeSilo uShaka, kukhombisile ukuthi ababukeli bayayilangazelela imidlalo  ebafundisa ngemuva labo. Uqinisekisile ukuthi uDuma KaNdlovu uzohola ukuqoshwa nokwenziwa kwalo mdlalo. Uthe mningi umsebenzi osuwenziwe wokuphenyisisa ngomlando, kukhulunywa namakhosi nalabo abanolwazi lomlando ngesizwe saBalobedi abazinze eLimpopo. Kuyaziwa ukuthi isihlalo sobukhosi babo siphathwa ngowesifazane kuphela, kusukela ngeminyaka ka-1800. 

Ulimi abalukhulumayo lubizwa ngeKhelobedu. Umlando uveza ukuthi ngo-1500 ubukhosi bakwaMonimutapa baba nenkinga yokuthi indodana yenkosi nendodakazi yayo, bathandana, bazala ingane kwabe sekuphoqa ukuba indlovukazi yenkosi ibaleke nendodakazi yayo. Babalekela endaweni esiyaziwa ngeLimpopo, okuyilapho ubukhosi baBalobedu basungulwa khona. 

Previous articleKukhonjwe ngenjumbane iziqhwaga zosomabhizinisi ngokubambezeleka kokwakhiwa kwenkantolo
Next articleBafuna udilikajele kowabulala unina nodadewabo ebasola ngokuthakatha