Owodumo kuMkhokha udalule eyokucishe azibulale ngenxa yokhwantalala

287

LINDA XIMBA

UDALULE izindaba ezibuhlungu izethameli zisagajwe yinjabulo ngenxa yomculo wakhe umhubi, umculi ongumlingisi, uMbuso Khoza, ezitshela ukuthi wacishe wazibulala. Leli gagu laseShowe – ebelidlala indawo kaMaphalala emdlalweni uMkhokha ku-channel 161 – lidalule le mfihlo ngesikhathi linandisa kwi-Uhuru International Festival, eWushwini Pan African Centre, KwaNgcolosi ngoMgqibelo ebusuku. Lithe lacishe lazibulala ngenxa yokhwantalala (depression) ngo-2019.

“Bakwethu, kubalulekile ukuthi uma sisemakhonsathini sizithokozise ngoba abanye bethu bathwele izinkinga emahlombe abo. Mina nje, ngacishe ngazibulala kuleliya hlathi elimnyama phesheya kweNanda Dam ngenxa yokhwantalala, kodwa ngabuye ngazikhuza, ngalwa waphela lowo mcabango,” kusho yena.

Ngemuva kwale nkulumo uqhubekile nezingoma zakhe zamahubo wabuye wahabulisa izihambeli ngomlando wabantu base-Afrika nokubaluleka kokugujwa kwe-Africa Month. 

Kubonakale kwenanela nezingane ezincane esecula inoni likaJabu Khanyile (ongasekho), elithi “Sponky Ponky Love”. 

Esexoxa neLANGA eceleni, uKhoza uthe isigameko sokucishe azibulale senziwa yizimo ezithile abhekane nazo empilweni. 

Uthe namanje usalwa ngoba izingqinamba nezivunguvungu kazifuni ukumxega. Ulitshele ukuthi uhlela ukudalula konke okumehlele empilweni yakhe uma eseyinqobile le mpi. 

Previous articleBancane kakhulu anaqonda ukuthi iyini ntando yeningi njengoba kuyiwa okhethweni
Next articleInyunyana isola Ramaphosa ngokuba yisehluleki ngodaba lweNHI