Owodumo lwengoma yonyaka oKhozini akazisoli ngokujoyina iMK

848

NONHLAKANIPHO SHINGA

AKAZISOLI ngokujoyina uMkhonto Wesizwe Party (MKP) “kungakabi semfashinini ukuwujoyina” – yize ethi sekumdalele amazinyo abushelelezi – umculi wodumo lwengoma eyasusa umsindo ihlukanisa unyaka kuKhozi FM yize yayingadumile. UHlosiwe “DJ Slo” Mthalane (okwesokunxele), ungomunye wosaziwayo abaphumele obala ngokweseka iMP ekhinyabeze i-ANC KwaZulu-Natal, yaphuma emandleni.

Ekhuluma neLANGA, uthe ukuphumela  kwakhe obala ngokujoyina uMkhonto, sekukhona lapho osekumdalele khona amazinyo abushelelezi.

“Kangivelanga nje ngahamba neMK Party ngoba beyingiqasha. Kuningi engikwenzile ukufukula isifundazwe kodwa kangikaze ngibungazwe ngalokho, kunalokho bengithukwa ngapha nangapha, ngakho-ke ngibone ukuhamba neqembu elisha kuzonginika isiqalo esisha ngoba vele kayikho into kahulumeni wesifundazwe engake ngaqashwa kuyona,” esho.

Le ntokazi beyingasali lapho leli qembu belikhankasa khona, beyibonakala idlubhe imifaniswano yalo.

“Lokho bengikwenza ngokungesabi ngoba njengomuntu omusha, ngibone sekuyisikhathi sokuthi sibe yingxenye yoshintsho uma kukhulunywa ngokuphathwa kwezwe. Ushintsho beluzokwenzeka uma thina siphumela obala ngesikholelwa kukho, engicabanga ukuthi intsha yenze lokhu obekudingeka ngempela kulesi sikhathi esikusona,” esho.

U-DJ Hlo ufike kuleli qembu waba yi-ngxenye yamaciko asemkhandlwini obizwa ngeMK Party’s Creative Council, lapho ama-ciko ahlukene ehlala khona, adingide oku-ngenziwa ukufukula nokuthuthukisa umkhakha wezikaqedisizungu eNingizimu Afrika.

UDJ Hlo uneziqu zeBachelor of Social Science kwi-Industrial Psychology & Mana-gement azithola e-University of KwaZulu-Natal (UKZN) ngo-2019.

Umnikazi wenkampani aqopha kuyona, uMnu Musa Zulu weMaz Entertainment, uthi kakuzange kumkhathaze ukuphumela obala kwalo DJ ukuthi ulandela iMK ngoba kakukho abekwenzelwa wuhulumeni.

Previous articleIpolitiki iyakuthobisa usale umayoywana njengechwane likhishwe esijingini
Next articleUNyazi lugixabezwe ngodedangendlale womhlaba eSwazini