Owodumo oKhozini ubizelweekomidini leSikebhe

577

USbu Buthelezi usolwa ngokuqola umndeni u-R600 000

JOHN HLONGWA
USEMANZINI abilayo owayengumsakazi woKhozi FM, uSbu Buthelezi, njengoba ebizelwe ukuvela phambi kwekomidi eliqondisa ubugwegwe lenhlangano iSikebhe namhlanje ngeSonto ngecala “lokweba imali” yomndeni wakwaMsibi eNquthu elinganiselwa ku-R600 000. UButhelezi umangalelwe yilo mndeni, umsola ngokuwebela imali esebenzisa inkampani yakhe eyayidayisa izinkukhu, i-Abombuso Poultry. UButhelezi wazakhela udumo esakaza uhlelo lokholo, Indumiso, olwalungena ekuseni ngeSonton oKhozini. Lesi siteshi samxosha ngonyaka ophelile ngemuva kwezikhalo zabalaleli ababemsola ngokuthi wabawaka imali yabo esebenzisa lo msakazo ukumaketha ibhizinisi lakhe, abathi yikhona okwakubenza bamethembe.


ISikebhe yinhlangano engayenzi inzuzo, elwisana nalo lonke uhlobo lobugebengu, kodwa idume kakhulu ngokulwisana nokuntshontshwa kwemfuyo, iphinde yaziwe ngokuthi uma ikuthole unecala, ‘ixoxa nawe’. ILANGA LangeSonto lincinzwe ngumthombo walo ngokuthi udaba lukaButhelezi selusezandleni zabale nhlangano. UMnu Gcinumuzi Msibi waseNquthu utshele leli phephandaba ukuthi impela yena nomndeni wakhe “baqolwa” nguButhelezi u-R600 000 esebenzisa inkampani yakhe okuyiyona okwakufakwa kuyona imali. Uthumele ubufakazi buka R100 000 owafakwa kwi-akhawunti yale nkampani eminyakeni emithathu edlule.


“Udaba sesilubikile eSikebheni. Ilinganiselwa ku-R600 000 imali yomndeni ecwile kulolu hlelo. “Usesibambise isisila sehobhe isikhathi eside. “Wathi sizothola inzuzo kodwa kasikaze sihole nakanye. “Usibambise inqwaba yemihlangano ebigcina ingenazithelo. Sigcine sesibona ukuthi umkhumbi uyacwila,” kusho uMsibi. Uthi uButhelezi ugcinen esebika imbiba nebuzi. “Ngokubona ukuthi udlala ngathi, sigcine sesicela ukuba asibuyisele imali yethu, wathi kasime kancane, usedayisa ingxenye (shares) yenkampani; wathi inkinga asuke wabhekana nayo wukuthi izinkukhu zibulawe wumkhuhlane. “Imali besiyihlanganisela siwumndeni, sizitshela ukuthi sizohlomula kangcono,” kusho uMsibi.


Uthi empeleni akamazi uButhelezi ubuso nobuso futhi ubengakaze ahlangane naye phambilini. “Bengingamazi kodwa ngezwa ngebhizinisi lakhe emsakazweni uKhozi FM. “Indlela ayelichaza ngayo, sabona ukuthi nakhu sizosala abantu behlomula. “Ubungeke ungayikholwa into oyizwa emsakazweni omkhulu njengo-Khozi.” Ebuzwa ukuthi kungani udaba engalubikanga enkantolo yamacala, wakhetha ukuluyisa eSikebheni, uthe: “Uma ungaya enkantolo kungaphela iminyaka eyishumi kungenzeki lutho, futhi kuya ngokuthi ungubani. “ISikebhe singcono ngoba siyakubiza kuxoxwe nawe ngokushesha.” Isekela likamengameli weSikebhe uMnu Zakhele Mncube waseNquthu, uthe ngeke
bakuthole ukuphumula bengakamtholi uButhelezi.


“Kuyobe iSikebhe kasisebenzi lutho uma uButhelezi engakaveli phambi kwekomidi laso. “Uthathe imali yabantu esebenzisa umsebenzi wakhe wokuba ngumsakazi. “Bekumele avele phambi kwekomidi ngePhasika, wangafika. “Sithumele abantu ukuba bamazise ukuthi ‘sesizomsebenzela’ khona eNquthu uma ehluleka ukuza ngapha eGoli. “Umama wakhe ungenelele wathi bacela ukunyuka naye beze eGoli ngeSonto (namhlanje). “Simlindile ukuze sixoxe naye,” kusho uMncube. Uthi icala elikhona ngelivulwe ngumndeni wakwaMsibi okuyilo elizothethwa namuhla. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaButhelezi kayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa

Previous articleOwoZalouthobekileesikazwakwesokuholaiNFP
Next articleImibuzo ngethwasa’elishaywe’ngugobela lafa