Owodumo oKhozini”uvume izono zezikweletu”

679

USbu kuthiwa “uzibophezele ukukhokha uma kuphela inyanga”

NGUSBU Buthelezi okuthiwa ubevele phambi kwekomidi leSikebhe.

JOHN HLONGWA
KUYE njengamagama enkehli kwabenhlangano iSikebhe, njengoba begcine bezibambela mathupha lowo owake waba ngumsakazi woKhozi FM, uSbu Buthelezi, baxoxa naye maqede bamqophisa i-video exolisa futhi ezibophezela ukuthi uzokhokha kanjani. Kule video ILANGA eliyibonile, uSbu uthi: “NginguSbu Buthelezi, ngicela ukuqala ngokuxolisa enhlanganweni iSikebhe ukuthi ngesikhathi bengidinga abakwazanga ukungithola, ngifinyelele kubo mayelana nemali yomndeni wakwaMsibi. “Ngiyathembisa ukuthi ngomhla ka-30 kule nyanga, ngizokhokha ingxenye yale mali engibakweleta yona, bese kuthi ngomhla ka-15, ngibakhokhele ingxenye yokugcina. Ngizoyifaka kwi akhawunti iSikebhe esizonginika yona,” kuphetha inkulumo yakhe. Kule video uSbu ubonakala amehlo ebomvu, eceleni kuzwakala kukhona olokhu ethetha, emlawula ukuthi makathini kule nkulumo ayiqophayo.


ILANGA likhulume nesekela likamengameli wale nhlangano, uMnu Zakhele Mncube waseNquthu, othe nguyena uqobo lwakhe uSbu okule video. Ubanjwa nje, le nhlangano ibisanda kukhipha isexwayiso, isibhekise kuyena, ithi ngeke ikuthole ukuphumula ingakamtholi. ILANGA labika ngalolo daba, kwavela ukuthi umangalelwe wumndeni wakwaMsibi, umsola ‘ngokuwuqola’ isamba semali ewu-R600 000, ebathembisa ukuthi bazongena ebhizinisini lezinkukhu. UMnu Mncube uthe bamtholile uSbu, bathi ukuxoxa naye. “Sithole umbiko wokuthi ukhona ekhaya, ubesefihle ngisho imoto yakhe ngemumva kwezindlu ngenhloso yokuthi angabonwa muntu, kanti ngeshwa lakhe kunezinsizwa ebezimqaphe ubusuku nemini lapho ehamba khona. “Basibikele ukuthi ukhona kubo, kanti nathi ngenhlanhla sikhona eNquthu, sinomhlangano waminyaka yonke lapho kusuke kuhlangene khona osihlalo benhlangano.


“Ebebemqaphile bamthole ngoLwesihlanu ebusuku, bamthatha, bamletha enhlanganweni. Sixoxe naye ngendlela yenhlangano ejwayelekile, simthandazela, washeshe wazixolisela, wathi imali uzoyikhokha izikhawu ezimbili. “Ngemuva kwalesi sivumelwano,simyise emaphoyiseni, wasayina ukuthi impela uzokhokha, sabe sesimdedela, wahamba nodadewabo,” esho. USbu ubengomunye wabasakazi abahamba phambili futhi abathandwa kakhulu ngabalaleli ngesikhathi esakaza uhlelo Indumiso, olwalungena ngeSonto ekuseni. Waqala ukuba nesigcwagcwa ngesikhathi esolwa ukuthi usebenzisaamabhizinisi ahlukene okuthiwa ‘wayephanga’ ngawo imali yabantu, ethi ubadayisela amasheya. Inhlangano yezokusakaza ISABC yagcina imkhomba indlela.


Okhulumela umndeni wakwa- Msibi, uMnu Gcinumuzi Msibi, uthe sezifikile izindaba zokuthi le ndoda isibanjiwe. “Inyoni indizela phezulu kodwa amanzi iwaphuza phansi. Lokhu okwenzekile, kufezekise leso siZulu. Bengingekho emhlanganweni, ngilinde uMnu Mncube azongilandisa ngokwenzekilenangezivumelwano ezenziwe,” esho. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaButhelezi iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala luze lungene ebhokisini lemiyalezo. Embikweni waleli phephandaba wokuqala, nakuwona akazange azibambe izingcingo ngesikhathi edingeka, kwathi udaba seluphumile, wafonela intatheli, wathi “Nazoke, ngiyeke ngamabomu bengifuna ugaxele, usugaxele”, maqede wavala ucingo.
hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleInkosi ikhwele yadilikaebuholini ethi kayibazi
Next articleUbeke iDundee neNingizimuAfrika ebalazweni lomhlaba