OwoMkhokha unengwe “ngababulale unina” kuTik Tok

360

LUCKY CAIN

UNENGWE “ngababulale unina” besebenzisa igama lakhe enkundleni yezokuxhumana, iTikTok,umlingisioqavile emdlalweni Umkhokha, uNaymaps Maphalala. Lo mlingisi odlala indawo kaSphamandla “Zamcolo” Mthembu kuMkhokha – okumanje kunemibuzo ngendawo yakhe kulo mdlalo njengoba kuke kwasabalala ukuthi uyashiya emuva kokunyamalala kwakhe kuwona – uwuqale kabuhlungu unyaka kusabalala imibiko yokuthi unina ushonile. Kule nkundla bekunezithombe zikanina, kubhalwe igama likaNaymaps nemibhalo ebalisa ngokushonelwa kwakhe kabuhlungu kungakapheli nesikhathi esingakanani eshonelwe nguyise.

Iningi likhombise ukuzwelana nalo mlingisi, abanye baze bacabanga nokuthi ukunyamalala kwakhe kuMkhokha kuhambisana nalezi zindaba. UNaymaps uphumele obala, ezwakalisa ukudumala ngalesi senzo. Uqale wacacisa ukuthi kunamakhasi ezinkundla zokuxhumana abhalwe ngegama lakhe, kodwa okungewona awakhe. 

Uthe uphoxekile ngesenzo sabantu abakhombisa ukuba nomzwangedwa, bese besebenzisa igama lakhe ezinkundleni zokuxhumana. Uzwakalise ukuthi kwesinye isikhathi uyaziqonda izinto ezishiwo ngabantu ngaye njengoba esemkhakheni wezikaqedisizungu, kodwa kwesinye isikhathi abanye bayagagamela, ikakhulukazi uma sebezosebenzisa unina, bemfaka ezintweni angahlangene nazo.

“Umndeni wami uphila impilo yangasese, futhi uyakuhlonipha ukuthi mina ngikulo mkhakha. Ngakho ukuwudonsela ezintweni ezifana nalezi, kuyawuhlukumeza,” esho.

Uthe uyakubonga ukwesekwa wumndenini wakhe emsebenzini awenzayo. Ukuqinisekisile ukuthi unina usadla anhlamvana futhi uyaxhumana naye zikhathi zonke. Uveze ukuthi usexhumene nethimba lakhe lezomthetho mayelana nezinyathelo azozithathela bonke abasebenzisa igama lakhe ezinkundleni zokuxhumana, nalabo abaphawula izinto ezingelona iqiniso ngempilo yakhe yangasese. Uxwayise nabaqola abantu ngegama lakhe.

lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleKusolwa isikhwele sixakile esosheni elibulale umkalo limsola ngokujola
Next articleSeluxazululekile “olombango” wesihlalo sikaShenge