OwoMkhokha wemulise eyakhethwa ebhentshini

562

JOHN HLONGWA

UBONGE umkhwenyana wakwakhe umlingisi ongaconsi kubathandi bemidlalo kamabonakude, uSibonile Ngubane – odlala indawo kaDifa Gumede emdlalweni, uMkhokha: The Curse kuMzansi Magic (Channel 161) – ngokwenza iqiniso kungakapheli nenyanga ekhethe indodakazi yakhe ebhentshini ebandleni lamaNazaretha, ohlangothini lwaseBuhleni, wathembisa ukuyishada. Ukusho lokhu ngesikhathi kunomcimbi wokwemulisa nokwembeswa kwendodakazi yakhe, uSiboniso Ngubane emzini wakhe, eMandeni ngeSonto.

Ngenyanga edlule, isithombe salo mlingisi nendodakazi yakhe saba sematheni ezinkundleni zokuxhumana, kuvela ukuthi ikhethwe ebhentshini ebandleni lamaNazaretha, lapho bekhonza khona.
Kuzokhumbuleka-ke ukuthi uma kuphuma umhlangano kaNtulikazi (July) kuleli bandla eludume ngelakwaShembe, izinsizwa ziyaye zikhethe izintombi nto ezifisa ukuba zizigane.

UNgubane wabonakala engena nendodakazi yakhe njengoba yayisikhethwe nguMnu Batshile Tibang, naye okhonza kulona leli bandla. USiboniso noTibang, babe sebeshadiswa ngokosiko lwasebandleni.

Umcimbi uqale ngokuthi imindeni inikane izipho, phakathi kwazo bekuyizingubo zokulala, yiziklabhu nezimbuzi. Ubaba wekhaya unikwe isigqomo nejazi elikhulu. Kuqedwe lapho kwayiwa esigcawini, kwasinwa ngaphambi kokuba kubuyelwe ekhaya lapho kube nezidlo.
Abalingisi bomdlalo uMkhokha bebephume ngezinkani, beyokweseka uzakwabo.

Ezibongela uNgubane, uthe kuyaqala ukwenzeka lokhu emzini wakubo. “Okwenzeke emzini kababa selokhu kwafika abantu bakwaTibang ngonyaka ka-2022, yinto engakaze yenzeke emlandweni walapha ekhaya. Lokhu bekujwayele ukwenzeka sekuyithi esenzela abangasekho, sesigcina usiko. Ngibonga nakubakhongi nakumkhwenyana. Mfana wami, uyindoda, ngiyabonga kakhulu. Wenze iqiniso wamemeza lapha ekhaya ngeqiniso, namanje usamile emazwini akho. Enakumemeza nifika namanje kusenjalo. Ngiyabonga kuNkulunkulu kaShembe. Mkhongi nomkhwenyana, kusukela namhlanje, seningabafana balapha ekhaya, nikhombise ubudoda kulo muzi. Kangikusho mahhala lokho, nazi izimbuzi ezimbili engikusho ngazo,” kusho uNgubane ngenjabulo.

Previous articleBahlomisane ngolwazi kokaLady D
Next articleZishaywe ngesithende izigungu zezikole