OwoMnyango wezeMfundo ugxeke abazali

737

MTHOBISI SITHOLE

UGXEKE abazali abahudula izinyawo emfundweni yezingane zabo uNgqongqoshe wezeMfundo Kwa-Zulu-Natal, uNkk Mbali Frazer osesithombeni), ngesikhathi ekhuluma mayelana nokufakwa kwezicelo ezikoleni okuhlonzwa kuzona abafundi ngokwezicelo.

Uthe abazali kufanele bayikhathalele imfundo yezingane zabo, bagweme ukusukuma emuva kwesikhathi. 

Ngokohlelo lomnyango, kuzovulwa izikhala zezicelo kwabafuna ukufunda kulezi zikole okuhlonzwa kuzona abafundi ngokwezicelo, bese kuvalwa mhla ka-30 kwephezulu. 

Unxuse abazali ukuba bafake izicelo ezikoleni ezahlukene. 

“Kubalulekile nokuthi uma sezithunyelwe izicelo, umzali alandelele esikoleni ukuthi kuhamba kanjani ngesicelo sengane yakhe. 

“Ukufaka isicelo esikoleni esisodwa kudala izinkinga ezinkulu uma kuqala unyaka,” kusho uNkk Frazer. 

Uthe inkulu ingcindezi ebhekana nomnyango uma zingasatholakali izikhala ezikoleni, ikakhulukazi kubafundi bakwaGrade-8 no Grade-R. 

Usole abazali ngokungalandeli imiyalelo ebekiwe, njengesisusa sezinkinga.

“Umnyango uzimisele ukwenza umehluko omkhulu,” esho.

okhulumela umnyango, uMnu Muzi Mahlambi, uthe abafundi abaseqhulwini kulolu hlelo, ngabeza uGrade R, 1 no-8. 

Utshele ILANGA ukuthi amahhovisi abo ngaphansi kwezifunda, azoqinisekisa ukuthi akekho umfundi ongasitholanga isikhala sokufunda uma kuqala unyaka. 

Uveze nokuthi lolu hlelo bahlose ngalo ukunqanda umkhuba omubi owenziwa ngezinye zezikole zisebenzisa ubandlululo.

“Kunabantwana abangazitholi izikhala zokufunda ngenxa yokuthi ezinye izikole ziyabandlulula ngokobuhlanga nangokwendawo yokuhlala. 

“Sithi makungabi wuhlanga phambili olubhekwayo. 

“Sifuna ukufaka abantwana ezikoleni zikahulumeni. 

“Uma umzali eshintsha isikole ngokwesidingo esibalulekile, kufanele simtholele isikhala sokuthi umntwana afunde. Zonke izifunda zizokwenza uhlelo oluqondile uma ama-form esethunyelwe ezifundeni,” kusho uMnu Mahlambi. 

Uthe ama-form atholakala ezikoleni.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUKhalele othisha bezinsuku zanamuhla
Next articleUShenge ubashiye benethemba lokuthi uzolulama