OwoZalo ubona ukuhlukumezeka koBen 10

260

LUCKY CAIN 

UBONA ukuhlukumezeka koBen 10 umlingisi woZalo uNothando Ngcobo (29), odlala indawo kaHlelo – ongowesifazane othandana nomfana omncane kulo mdlalo okhonjiswa kwaSABC 1 ngo-20h30, phakathi nezinsuku.   

“Ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi lolu hlobo lokuhlukumeza kalwejwayelekile, ngoba nabo abanye abafanyana basuke bebafuna abesifazane abadala. 

“Nakuba kunjalo, kodwa kuwukuhlukumeza ukuthi owesifazane omdala azenzele umathanda kumfana omncane, futhi osafunda isikole,” kusho yena.  

Uthi inkinga wukuthi abafana kabavamile ukukhuluma uma kunezinto ezibahlukumezayo. 

“Kungenzeka ukuthi umfana ojola nowesifazane omdala akakuboni ukuhlukumezeka ngaleso sikhathi kusenzeka, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, kwakheka isilonda okunzima ukuthi siphole kuyena. 

“Uma ujola nomfana omncane usuke umlimaza ngokwengqondo, ikakhulukazi uma efunda isikole, ngoba kuningi okugcina kumphazamisa,” kusho uNothando.

Le ndawo ayidlalayo, ungowe-
sifazane oshendezela isoka lakhe nomfana wesikole. 

Uthi yena njengoThando, akahambisani nalo mkhuba, yingakho efisa ukuthi ababukeli balo mdlalo bayithathe njengesifundo indawo ayidlalayo. 

lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleAsethembe ukuthi uRamaphosa kukhona akufundile kumaBhokobhoko
Next articleUxolise emndenini wakhe uthishanhloko evaleliswa esikoleni