OwoZalouthobekileesikazwakwesokuholaiNFP

412

Seziqalile izinhlelo zengqungquthela yokukhethwa kobuholi

THANDI ZONDI

INTANDOKAZI yomlingisi woZalo iphumele obala ngenjabulo enayo kanjalo nangokuthobeka ngokuvela kwezindaba zokuthi kukhona abakholwa wukuthi ingakwazi ukungena khaxa ezicathulweni okwakungezikanina ongasekho emhlabeni uNkk Zanele kaMagwaza-Msibi, zokuhola iNational Freedom Party (NFP). UGugu Gumede ulingisa indawo kaMaMlambo kulo mdlalo owuchungechunge oboniswa ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-20h30 kwiSABC1. Kusabalale umbiko ngoGugu ezinkundleni zokuxhumana lapho obekufakwe khona isithombe sakhe njengomengameli ozolandela ukuhola leli qembu.

“Ngizizwa ngithobekile ukuthi kunamalungu eNFP angibona ngifanelwe wukungena ezicathulweni ezinkulukazi, ngihole le nhlangano. Yize ngiyilungu lokuqina futhi elethembekile kwiNFP kepha bengingakaze ngitshelwe lutho ngokusemthethweni futhi kakusiyo nento esengike ngacabanga ngayo,” kusho uGugu. UMnu Canaan Mdletshe onguNobhala jikelele weNFP, uthi kubethusile ukubona lesi sithombe sisabalala ezinkundleni zokuxhumana. “Kasazi ukuthi sifakwe ngubani futhi ngaziphi izinhloso. Nokho kakusethusanga kakhulu ngoba sihlela ingqungquthela yokukhethwa kobuholi kodwa okokuphakanyiswa kwamagama besingakakuqali,” esho.


Uthi lesi senzo kabasithathi njengento ebalulekile kodwa futhi kabasithathi kancane ngoba kuveza khona ukuthi amalungu asematasa ngokucabanga ngobuholi, kodwa bona basagxile ekugcotshweni kwamagatsha. “Laba abasabalalise lesi sithombe ngeke sibagxeke ngoba basebenzise ilungelo labo. Nokho kusethusile ngoba akekho oseke waveza ukuthi ufisa ukuba ubuholi bume ngale ndlela,” kusho uMdletshe. Uthi umuntu ozongena ezicathulweni zikaNkk KaMagwaza-Msibi, kumele kube ngumuntu oqondayo ukuthi mkhulu kangakanani umsebenzi omhlalele. “Kumele kube ngumuntu onomgogodla futhi onesibindi,” kusho uMdletshe. UMnu Mdletshe uthe naye uGugu wethukile ebona isithombe sakhe sifakwe njengomuntu ozolandela ukuba ngumengameli weNFP emuva kukanina. “Uma kuwukuthi mhlawumbe ugcina esiphakamisile isandla (uGugu), sinethemba lokuthi uyokwazi ukumelana nezinselelo nezingqinamba zokuhola iqembu elinjengaleli. Ngiyacabanga njengomuntu obehlezi eseduze kukanina ukuthi kuningi akuncelile kuyena,” kuphetha uMdletshe. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleIBucs iqhubeze indlalayezicoco ePhefeni
Next articleOwodumo oKhozini ubizelweekomidini leSikebhe