“Sabekelwa u-R200 000 ukusoconga imeya”

671

Ummangalelwa wesibili usephenduke ufakazi wenkantolo

JOHN HLONGWA

UGEQE amagula wanekela iNkantolo yeMantshi eMtubatuba,ngetulo abalenza lokusoconga owayeyimeya yaseMtubatuba, uMnu Thobelani Ncamphalala ngo-2021, waveza nokuthi kwakubekwe isamba sika-R200 000, ababezokhokhelwa sona uma sebeqedile ukwenza umsebenzi.
UMnu Nhlanhla Maseko, ongumumangalelwa wesibili kuleli cala, usephenduke ufakazi wenkantolo. Abasolwa nguMnu Thokozani Zakhele Dlamini ongumsolwa wokuqala osagqunywe ezitokisini, uMnu Maseko ongumsolwa wesibili osephenduke ufakazi wenkantolo noMnu Zakhele Nelson Khanyile ongumsolwa wesithathu owayengummeli, owadutshulwa wabulawa emzini wakhe ngabantu abangaziwa.

Ethula ubufakazi bakhe uMnu Maseko, udalule ukuthi kwakubekwe isamba sika-R200 000 ukuthi kusocongwe uMnu Ncamphalala. Utshele inkantolo ukuthi bahlangana eZamimpilo, okuyindawo esemgwaqweni uN2. Uthi kwakunguyena uMnu Maseko, uMnu Khanyile, uMnu Bafana Gumede, noMnu Thulasizwe Dlamini. UDlamini (uThulasizwe) wafonela uyise omncane ongumumangalelwa wokuqala, uMnu Thokozani Dlamini, embikela ukuthi sebekhona laba bantu abazokwenza umsebenzi.


Uthi uMnu Dlamini wabuza ukuthi bangakwazi yini ukuza eMkhuze, ngoba eMtuba kunabantu abaningi abamaziyo. “Ngokuthi imoto esasihamba ngayo yohlobo lweMercedes kaMnu Khanyile yayisigcwele, sacela uMnu Gumede (uBafana) ukuba asilekelele ngeyakhe eyiNissan, wavuma. “Sasuka ngazo zombili izimoto, sayokwetha uphethiloli egaraji eBonjour. UKhanyile nguyena owakhokhela ukwethiwa kukaphethiloli. Sisuke lapho salibangisa eMkhuze lapho esasibizwe khona uMnu Dlamini (uThokozani),” esho. Uthi sebefikile eMkhuze bapaka
egaraji, bakhumbula ukuthi kunamakhamera basuka. “Sipake egaraji kwaphuma uMnu Dlamini (uThokozani) weza kithina.”


Umshushisi uShika Siverpersad umbuze ukuthi angakwazi yini ukukhomba umuntu abahlangana naye kuleli garaji, wathi yebo, maqede wakhomba uMnu Zakhele Dlamini, wathi nangu. Uqhuba uthi sebephelele uMnu Dlamini (uThokozani) wabe esethula udaba wathi: “Zinsizwa ngithunywe abadala, bathi mangibatholele abantu abazosoconga uMnu Ncamphalala. “Lo msebenzi uhlinzekwe ngesamba sika-R200 000 kozowenza. UMnu Khanyile wakhala, wathi imali incane ngoba imeya iyagadwa.” IMantshi u-CD Zungu ilihlehlisile icala. Ufakazi wenkantolo kumanje ungaphansi kohlelo lokuvikelwa.

Previous articleUkuthunga izikhwama ngesandla kumkhiqizisa umsebenzi osezingeni
Next articleUnqunywe umlomo umqeqeshi weDowns