Sebethembe umkhuleko woNyazi ngezigigaba zaseMgungundlovu

435

TSEPO MOLEFE

ASELELE kumholi wamaNazaretha aseBuhleni iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, amathemba ozinzo kuMasipala waseMsunduzi, eMgungundlovu, njengoba ubuholi bakhona bukholwa wukuthi ukunyathela kwakhe kuleli dolobha kungenza umehluko, kuheleze nomoya wokuthula kuphele izinxushunxushu eziwukhungethe.

Ezokuhambela kweNkosi uNyazi eMsunduzi mhla ka-4 kuMfumfu (October), ziqinisekiswe ELANGENI nguMnu Zazi Nxele okhulumela ihhovisi lemeya yakulo masipala, uMnu Mzimkhulu Thebolla. 

Uthe sebekwenze konke ukugcina uzinzo eMsunduzi, kuhlanganisa nezinhlaka zezo-kuphepha edolobheni nasemalokishini, ngakho sekuyisikhathi sokunxusa kwabezenkolo ukuba bakhulume noNkulunkulu.

UMgungundlovu udume kabi ebantwini ngenxa yezidumbu ezitholakala khona nabantu abahlaselwa babulawe besemizini yabo. 

Ngasekuqaleni konyaka kwahlaselwa amalungu omndeni wakwaMemela, e-Unit 14, eMbali, washona abantu abawu-10 ababesendlini. 

Ngenyanga edlule kwahlaselwa kwabulawa ikhansela lakhona e-Unit 14, uMnu Mabhungu Mkhize, eladutshulwa ngentulu-lwane yezinhlamvu lisemotweni yalo nomunye wesilisa. 

Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukweqa izidumbu kuleli dolobha, okungacaci ukuthi ngezabantu ababulawelwa khona noma zisuke zilahliwe ukudukisa umkhondo. 

Ekhuluma neLANGA uMnu Nxele, uthe bakholwa wukuthi uhambo loNyazi ngenya-nga ezayo, luzoshiya kuvunguza umoya wokuthula, kwazise lungumgcotshwa kaNkulunkulu. 

Uthe bayafisa ukubona amaNazaretha ephume ngobuningi bawo njengoba uhambo luzosukela eMarket Square, luze luphelele eHarry Gwala Stadium, eScottsville, lapho kuzokwenzelwa khona umkhuleko wokuthula. 

“Ngenxa yokuqonda ukwehlukana kwezinkolo nokwenza izinkonzo ngezindlela ezingefani, sinqume ukudedela inkolo ngayinye yenze ngendlela yayo, singazihlanganisi ukuze zizokhululeka. 

“EyamaKristu ilula ngoba inenkosi eyodwa, uJesu, ngakho ngeke zixabane zona, zizohlanganyela ndawonye. NgeSonto sizohanjelwa ngabebandla 

iSalvation Army, nabo abazoviliyela emigwaqweni yedolobha, bekhuleka,” esho. 

UMnu Thokozani Mncwabe okhulumela amaNazaretha aseBuhleni, ukuqinisekisile okokuhambela koNyazi eMgungundlovu ngenyanga ezayo. 

Uthe bengamaNazaretha, bazobe beyokhuleka, hhayi ukugcwala imigwaqo yedolobha ngoba kakusiyona imashi. 

“Sinxusa abaholi ukuba bakuqonde ukuthi thina maNazaretha sinohambo olulodwa, okungolwasentabeni engcwele, lapho inkosi isuke ihola khona ibandla, kukhushukwa. 

“Uma siye edolobheni elithile, kakulindelekile ukubona inkosi seyehla yenyuka nemigwaqo, sekungaba kuyona ukuzikhethela ukukwenza lokho, hhayi ukuthi icelwe ngabaholi ukuhamba nabo.    

“Nginxusa ukuba sinikeze inkosi ithuba lokuzikhethela, kungabi sengathi iphoqiwe ukuhamba nabantu edolobheni,” esho. 

Previous articleBasazothwala kanzima abathengi ngenxa yentengo kaphethiloli
Next articleUvelile enkantolo uthisha “owadlwengula” intombi ibuya eMhlangeni