Sehlise amaphaphu isinqumo seBhange loMbuso

339

BHEKI NDLOVANA

NAKUBA sehlise amaphaphu kubathengi isinqumo sakamuva sokungayinyakazisi inzalo yemalimboleko lapho ikhona, kodwa abaningi balangazelele ukuba yehliswe ukuze kuzokwehla umthwalo.
Ikomidi eliqondene nemigomo yemali leSouth African Reserve Bank (SARB), iMonetary Policy Committee (MPC), linqume ukungayiguquli inzalo yemalimboleko.

Abahlaziyi bezomnotho abaningi bebevele beqagule ukuthi kungenzeka iSARB ingayinyakazisi inzalo ku-8,25%. Ukudamba kwesimo sokwehla kwamandla emali kubathengi yikho okube nomthelela omkhulu ekutheni iSARB inqume ukungayinyakazisi le nzalo.

NgoLwesithathu iStats SA ishicilele umbiko oveza ukuthi ngoNcwaba (August) ithande ukuqonga kancane inkinga yezinga lokwehla kwamandla emali lasuka ku-4,7% kuNtulikazi (July) lafinyelela ku-4,8%. Embikweni wakhe uMnu Risenga Maluleke ongumqoqimininingwane jikelele (statistician General) kwiStatsSA, uveze ukuthi okube nomthelela omkhulu kulokhu kwenyuka kwezinga lokwehla kwamandla emali, yintengo yokudla neziphuzo ezingenabo utshwala; yizindleko eziqondene nendlu (housing and utilities) nengxube yezimpahla nezinsiza (services).

Ithimba labahlaziyi bezomnotho baseFNB, okukhona kubo uNkk Mamello Matikinca-Ngwenya, uMnu Siphamandla Mkhwanazi, uMnu Thanda Sithole noNkz Koketso Mano, liqagula ukuthi ukwehliswa kwenzalo yemalimboleko yinto cishe engaze iqale ukwenzeka ngonyaka ozayo.
Isinqumo esilandelayo senzalo yemalimboleko sesiyoze simenyezelwe ngoLwezi (November) nonyaka.

Previous articleKumele ibhekisiswe le ndaba ye-ANC
Next articleAhlela ukuya enkantolo amakhansela (8) axoshiwe