Sekulindwe uhulumeni kolwezikhukhula oGwini

191

NONHLAKANIPHO SHINGA

UNGQONGQOSHE eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Bongiwe Sithole-Moloi, uthi sebenxuse uhulumeni wezwe ukuba ungenelele odabeni lomonakalo oshiywe yizikhukhula edolobheni elisoGwini nesifundazwe, iMargate. Lokhu ukusho ngemuva kokuhambela le ndawo ngoLwesibili lapho kusale khona umonakalo omkhulu kwazise ngeSonto ebusuku kube bezimvula ezinamandla ezize zaphela ngoMsombuluko ezintathakusa. Kuthe kusahlozwa umonakalo, kutakulwa nabamuke ngesikhathi bezama ukuphuthuma emakhaya, ngoMsombuluko ebusuku kuphinde kwahlasela enye imvula nayo enezezelene emonakweleni obewuvele usukhona.

NgoLwesibili uNkk Sithol-eMoloi, uhambisane nemeya kumasipala wesiFunda uGu, uMnu Skhumbuzo Mqadi, nemeya kumasipala iRay Nkonyeni, uNkz Zodwa Mzindle, lapho bekhulumisane khona nosomabhizinisi okulimale amabhizinisi abo, baphinde bahambela nezindawo ezigudle ulwandle ezithintekile. Kuzokhumbuleka ukuthi iMargate ingelinye lamadolobha aziwa ngokuthandwa yizivakashi oGwini, njengoba bejwayele ukuthutheleka khona ngamaholidi.
UNkk Sithole-Moloi uphinde wakhala ngomonakalo omkhulu owenzeke nasesikhumulweni sezindisa abebesanda kuchitha imali engango-R11 million kusona.

“Sengikhulumile noMengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa ukuthi asiphe umhlahlandlela wokuthi singabhekana kanjani nalesi simo esenzeke kule ndawo. Siyancoma kakhulu ukusebenzisana okukhona njengoba njengamanje kulungiswa imigwaqo elimele ukuze kuhambeke kuyona ngokuthi kususwe konke ukungcola okugcine kuyimboza. Kuyasithokozisa futhi ukubona ukuthi amanzi, ugesi nezinye izidingo seziyatholakala, ngiyakholelwa ekutheni le ndawo kumele ibhekwe njengokwenzeke kuyo inhlekelele ukuze sisheshe sithole usizo,” kusho yena. Uqhube wathi bayakuthokozela nokwesekwa abakuthola kuhulumeni wesifundazwe kanjalo nokusebenzisana okukhona nehhovisi likaNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu kuzwelonke, uNkk Thembi Nkadimeng.

Uveze ukuthi izikhulu zalo mnyango sezijutshwe ukuthi zihambe phambili ekuqinisekiseni ukuthi lapho kwenzeke khona umonakalo omkhulu, lukhona usizo oluphuthumayo oluzokwenziwa kuphinde kulekelelwe namabhizinisi athintekile, kubhekwe nengqalasizinda elimele.
Ukhale kakhulu ngabadayisa emigwaqweni abathikamezekile njengoba ethi njengamanje kabanayo indlela yokungenisa imali.
UNdunankulu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, ukhalisane nemindeni yabane abashone ngokuminza nemoto ngesikhathi bezama ukuwela ibhuloho kanye nomndeni woyedwa okuthiwa ushaywe ngumbani washona.

“Kusiphatha kabi ukuthi kunabantu abalahlekwe yimiphefumulo yabo ngenxa yalesi simo, imindeni yalaba abathintekile siyakhalisana nayo kanti sizobe sinayo kulesi sikhathi esinzima njengohulumeni. Sikhalisana kakhulu nosomabhizinisi abathikamezekile okumanje kabazi nokuthi bazothathani bahlanganise nani,” kusho yena. Uthe njengamanje abezimo eziphuthumayo basebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuzama ukwenza isimo sibengcono.

Okwamanje kawukakaziwa umonakalo ukuthi uzodinga imali engakanani ukuze ulungiseke. Kuzokhumbuleka ukuthi ngoZibandlela (December), kuhlasele izikhukhula ezinamandla eMnambithi naseThekwini kwafa abantu abangaphezulu kuka-150 kanti nawo umonakalo owenzeke ngaleso sikhathi ikakhulukazi kwingqalasizinda bewungakalungiswa kanti ezindazweni zombili kudingeka imali engaphezulu kuka-R4 billion ukuze ilungiseke ngokuphelele.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUWayde van Niekerk uyiqale kahle ebheke kuma-Olympic Games
Next article‘Izifo ziqala epuletini lakho’