Sekuphume izidumbu ngombango womhlaba owathathwa kwabamhlophe

124

PHUMLANI GAMA

KUSOLWA inkohlakalo odabeni lombango womhlaba okuvela ukuthi sekuphume inqwaba yezidumbu ubangwa eCamperdown, phakathi kweTheku noMgungundlovu. Kubikwa ukuthi sekuphele iminyaka ingekho evuma ukugoba uphondo ezinhlangothini ezimbili ezibanga umhlaba owathengwa wuhulumeni ngo-R300 million kwabamhlophe, ababewuthathe kubanikazi bawo eminyakeni eyedlule. 

Uhulumeni weluleka ukuba kwenziwe uhlu lwabantu abafanelwe wukuhlomula kulo mhlaba, kodwa kwagcina kungaphumelelanga ngenxa yokungaboni ngaso linye kwezinhlangothi ezimbili ezaqubuka. Kwavela abezibongo  ezithile ababefuna ukuwudla wonke lo mhlaba onamapulazi ezitshalo ezahlukene nomoba. Kumanje usetshenzwa ngabamhlophe ngaphansi kwesivumelwano sokuthi babuyisele ingxenye yenzuzo etholakala minyaka yonke ngemuva kwesivuno. 

Kuthiwa sekuphele iminyaka engaphezulu kuka-15 lungekho ulwazi oluqondile ukuthi isebenza kanjani imali efakwa ngabasebenzisa lo mhlaba kwi-Embo-Emfeni Community Trust, eyasungulwa ngaphambi kokuqubuka kwezinkinga. Amalungu omphakathi asekhaleni lempi yokuba kubuyiselwe lo mhlaba kubanikazi futhi kube nozinzo emphakathini, afike emahhovisi eLANGA ezokhuluma ngalolu daba. Kuvele ukuthi baningi abantu asebebulewe kubangwa lo mhlaba. 

UMnu Thulani Langa uthe kusenzima kuyena ngenxa yesigameko sokubulawa komfowabo, uMnu Fisokwakhe Langa, athi wadutshulwa ngabantu abangaziwa ngosuku okwakuphunywa ngalo emhlanganweni wokukhulunywa kodaba lomhlaba. Utshele leli phephandaba ukuthi inkinga yadalwa yiziphathimandla zezomthetho kuhulumeni ngokuthi kufakwe abantu okungebona abendawo ngoba kuthiwa bazohlanganisa izinhlangothi, kuxazululwe inkinga yokufa kwabantu. “Kwafika abantu emzini wami bezofuna mina, kwathi uma bebona umuntu engaphandle, bavulela ngenhlamvu bezitshela ukuthi yimina. Udaba lwalo mhlaba salufaka enkantolo ngo-2006, eRandburg, eGauteng. Kaluthathanga isikhathi eside ngoba umhlaba wabuyiselwa kithi njengabanikazi bawo. Inkinga iqale usuthengiwe umhlaba, sekufanele kwakhiwe uhlu lwabantu abazohlomula. Umbango owaqubuka waholela ekutheni sicele ukusizwa yizinhlaka zezomthetho. 

    “Kwathunyelwa isikhonzi senkantolo, esafika emphakathini saqoka abantu abawu-6 ezinhlangothini ezimbili. Abanumzane ababili abalethwa yinkantolo, kwathiwa bazohlala izinsuku eziwu-60. Okukhathazayo wukuthi laba bantu bethulwa ngo-2019, kuze kube yimanje kabafuni ukuphuma ezikhundleni. Baziholela u-R40 000 no-R30 000 ngenyanga egameni lomphakathi. Kuningi esesikwenzile, kodwa kasikho isixazululo. Udaba silufake kubameli bona abalufake enkantolo,” kusho uLanga. 

UMnu Andile Ngcobo noMnu Musa Mkhize – abebehamba noLanga, baveze ukuthi okunye okukhathazayo ngalo mhlaba, wukuthi ulobizelwa ngosomathuba, okungosopolitiki abafika emphakathini bazenze abantu abazoletha isixazululo kanti banezinhloso ezithile. 

Previous articleLibalahlile ababulala ikhansela le-IFP
Next articleKusekude avele phambi kwabantu uDSD osededeliwe esibhedlela