Sekuqokwe uNdunankulu wesizwe samaZulu uMfu Thulasizwe Buthelezi

164

BHEKI NDLOVANA

USEQOKIWE wamenyezelwa esizweni sikaZulu uNdunankulu wesizwe samaZulu ongena ezicathulweni zikaMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi osekhotheme.

ISilo uMisuzulu kaZwelithini, iNdlulamithi, simemezele ukuthi siqoka uMfundisi Thulasizwe Buthelezi, oyiMeya yaseZululand ukuba angene esikhundleni sikandunankulu wesizwe samaZulu. ISilo sibalule ukuthi besingeke siqoke umuntu obengazazi izifiso zikaShenge.

ISilo siphinde samemezela negama lesibili leNkosi yaseMadungeni uPhathisizwe Chiliza oqokwe waba yisekela likaNdunankulu wesizwe samaZulu.

“INkosi uChiliza isebenze kakhulu noMdlokombana, (iSilo esikhotheme uGoodwill kaBhekuzulu), futhi isebenze ngokuzikhandla,” kusho iSilo.

Senze lesi simemezelo emcimbini waminyaka yonke wokukhumbula impi eyayiphakathi kwamaZulu namaNgisi mhla zingama-22 kuMasingana (January) wezi-1879.

Sikhipha lesi simemezelo nje iSilo bese kunesikhathi eside kunokuqagela esizweni ukuthi ngabe ngubani ozoqokwa ukuba angene kulesi sikhundla.

ISilo sithi singene ebhandeni, sathandaza sinxusa emakhosini ukuba asibonise okunguyena ofanelwe wukungena kulesi sikhundla, nebala amakhosi amkhombisa. Ugcizelelele ukuthi isinqumo asithathile asihlangene nepolitiki, kodwa ukwenze ngokwesiZulu.

“NgingumZulu mina, angingeni kwipolitiki,” kusho iNdlulamithi

Previous articleKuphelile ngoBravo B kwiBig Brother Mzansi
Next articleOka-matric uphuthelwe ubudokotela ngephutha lomnyango