Sekuqubuke umsindo ‘ngombango wamafa kasomabhizinisi owabulawa’

284

JOHN HLONGWA

SEBEPHENDUKE inkukhu nempaka ingoduso nomndeni kamacaphuna kusale owadutshulwa wabulawa ngamaphoyisa ophiko lwe-NIU, kubangwa abamafa, isibayise eNkantolo eNkulu yaseThekwini, ukuba ixazulule udaba lwabo.

ILANGA lithole ukuthi uNkz Nondumiso Khubisa obeyingoduso yokuqala kaMnu Nkululeko Mkhize usephophe amalungu omndeni wakhe efuna amafa kamufi. UMkhize owayengumacaphuna kusale waseRichards Bay, owabulawa ngamaphoyisa, endaweni yabadla izambane likapondo, eZimbali eState, eBallito nyakenye.

ILANGA lithole ngoMnu Sanele Mkhize ongufowabo kamufi omncane ukuthi ingoduso kamfowabo ibayise enkantolo ngoba ifuna zonke izimoto nezindlu zikamufi ezimbili kanye nezinkomo.

UMkhize utshele leli phephandaba ukuthi bebebizelwe enkantolo ngoLwesihlanu ukuba bayodingida udaba lwamafa kamfowabo.
Uthi inkantolo iyalele ingoduso kamfowabo ukuba ibuyele ekhaya, iyohlela kahle ukuthi yini ekubizele umndeni enkantolo, yabe isiyalele ingoduso ukuba ikhokhe izindleko zenkantolo.

UMkhize utshele leli phephandaba ukuthi ubudlelwane bomndeni nengoduso sebudungekile, kakusabhekwana ngenxa yombango wamafa.
ILANGA lithole ngemithombo yalo ukuthi uNkz Khubisa unezingane ezimbili nomufi. UMkhize ubulawe ngenyanga kaMandulo (September) eseziphothule zonke izinhlelo zomgcagco wakhe noNkz Khubisa, okwakulindeleke ukuba ube ngoLwezi (November) 2023, kwase kukhishwe ngisho izimemo.

Udaba lokubulawa kukaMkhize lwaba sematheni njengoba kwasabalala nasizinkundleni zokuxhumana abanye abantu bethi liphume nobumvu ngokubulawa kwakhe njengoba wayaziwa ngokuthi ungomunye wosomabhizinisi abasatshwayo futhi aziwa ngokuthi unesihluku enjalo nje uyazifikela endodeni.

Yize uMkhize kwakungacaci ukuthi yimaphi amabhizinisi anawo njengoba wayaziwa ngokuba yimpunyela ehamba ngezimoto ezibizayo futhi ehlala endaweni ebizayo, kwavela ukuthi wayenamatekisi ambalwa namaloli athwala izimoto ezifile nokunye okuningi okwagcina kungavelanga. Kuzokhumbuleka ukuthi uMkhize washona enezingoduso ezimbili, endala kuNkz Nondumiso Khubisa noNkz Nonthelelo Nkosi. Wabulawa ezogcagcelwa yingoduso endala sekuphume ngisho izimemo.

UMKHIZE waqala ukugqama kakhulu ngesikhathi ekhehla ingoduso yakhe encane uNontethelelo, wayishayela indisi yesamba semali ewu-R1, 5 million, leli phephandaba labika kabanzi ngalolo daba.
Imizamo yeLANGA yokuthola uNkz Khubisa, kayiphumelelanga kuze kwashaya isikhathi sokushicilela. Inombolo ILANGA elinikezwe yona iphendulwe ngowesifazane oziphikile ukuthi unguNkz Khubisa.

Previous articleUkuhlakazwa kwebhodi ngeke kuziphazamise izinhlelo ze-NSFAS
Next articleKuhlonyiswe abaka-matric ngolwazi lwemikhakha