‘Sengithembe ufefe lukaThixo emacaleni angihaqile’-uMsholozi

499

UZuma ucele uNyazi ukuba lumkhulekele aphele

UHLABE phansi ngedolophambi komholi uMnu Jacob Zuma ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA wamaNazaretha ohlangothini
lwaseBuhleni uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, ecela ukukhulekelwa kuphele amacala owayengumengameli wezwe

JOHN HLONGWA

UHLABE phansi ngedolo phambi koNyazi, wethula zonke izinkinga abhekene nazo owayengumengameli wezwe uMnu Jacob Zuma, izolo ngoLwesithathu, emzini wakhe eNkandla, ngenkathi evakashelwe ngumholi webandla lamaNazaretha, ohlangothini lwaseBuhleni, iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe. Ukubeke kwacaca ukuthi uyafisa ukuthi ifu lamacala abhekene nalo lidlule. Uqale ngokuxolisela igama lomuzi wakubo KwaDakwadunuse, wathi nguyise owaliqamba. “Ngibonga ithuba lokwamukela iNkosi yamaNazaretha, nebandla emzini kababa. “Nkosi kanye nomuzi wonke wamaNazaretha, enikwenze emzini kababa kuyisimanga. “Akwejwayelekile lokhu, kusho lukhulu esizweni esisakhele ikakhulukazi indawo yaKwaNxa-malala, niyazi ngoba kukhona thina esike sanikwa ithuba lokwenza umsebenzi wesizwe (esho ukuba ngumengameli).


“Ngiyazi kukhona okuningi okungehlele. Uma kunje, abakho-lwayo bayakhuleka bethi inkosi mayibe nofefe. “Baningi abathandazayo njengoba ngibhekene nezinkinga zamacala. “Akekho umuntu oseke waba necala iminyaka engu-20, kuthiwa liya phela kodwa lingapheli. “Akekho umuntu onothando kanje, kodwa igama lakhe lingcoliswe ngabezindaba. “Ngiyawethemba lo mkhuleko, uzokwenza okukhulu,” esho. Uqhube wathi: “Ngiyayemukela iNkosi emzini kababa. Ngikwemukela ngezandla ezimhlophe ngiyingane yakho, Nkosi. “Nezigigaba ezingikakile zizobaleka, zishone ngale kwentaba iNtunjambili (intaba eseduze komuzi wakhe), ngiyabonga kakhulu,” kuphetha uMsholozi, obebukeka ekhululekile, eshutha nezithombe.


Uqede lapho wayoguqa phambi koNyazi, wacela izibusiso. UNyazi luzwakale seluthi, “iNkosi ikubusise”. Ilanga belikhipha umkhovu etsheni kanti abephume ngobuningi bawo amalungu aleli bandla. Umcimbi ububanjelwe enkundleni esenhla komuzi. Kuqedwe lapho uNyazi nethi-mba behlela ekhaya kwaZuma. Okhulumela ibandla, uMnu Lizwi Ncwane, uthe bathokoze kakhulu ngale nkonzo. “Sizokhulekela impilo kwaMsholozi nokuthi izinkinga abhekene nazo zedlule. “Ibandla liqophe umlando omusha ngokuthi livakashele owayengumengameli,” kusho uNcwane. Le nkonzo ibihanjelwe ngusihlalo we-ANC KwaZulu-Natal, uMnu Siboniso Duma, uNkz Nomagugu Simelane, nendodakazi kaZuma, uDuduzile Zuma-Sambudla.

Previous articleInjabulo beqeda ukubhala uMatric
Next articleEzintsha ngeChiefs nesilomo se-Arrows