Senyuke ngamandla esezisebenzi zikahulumeni eziyikha ngamafosholo

322

INTATHELI YELANGA

SENYUKE ngokuphindwe kahlanu isibalo sezisebenzi zikahulumeni eziyikha ngamahalavu kule minyaka ewu-10 edlule njengoba ezihola ngaphezu kwesigidi ngonyaka, zinyuke zisuka ku-10 000 zaya ku-55 000. Lokhu kuvele enkulumeni kaNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana (osesithombeni) ngesikhathi ethula isabelomali saphakathi nonyaka namhlanje. Kuvela ukuthi lokhu kwenyuka kudalwa ngamaholo angaphezu kwamandla omnotho (wakuleli) abetamuzwa yizisebenzi (zikahulumeni) phakathi kuka-2013-14 no-2023-24. Ungqongqoshe uxwayise ngokuthi ukunyuka ngale ndlela kwamaholo ezisebenzi zikahulumeni, sekuqala ukuzwela oxhasweni lwezibonelelo zabantulayo nasekutshalweni kwemali ukuze umnotho ukhule. Uthe kugadle kwezwela kwisabelomali, kwanyusa nezikweletu kule minyaka ewu-10 edlule. 

Previous articleTHOLA ILANGA KUSASA (02 November 2023)
Next articleKulindeleke ukuba kudingidwe eyokwelulwa kwe-AGOA