Sesilahle ithemba isaguga esathenjiswa umxhaso ngo-2010

685

THANDI ZONDI

UMNDENI wesalukazi saseNtimbankulu, KwaDweshula, ngasePort Shepstone, esathenjiswa indlu yomxhaso ngo-2010, uthi sekuze kwamila utshani esizeni okwakuzokwakhiwa kusona  le ndlu. 

Udaba lukaNkk Badumile Ngwazi (103),  lushicilelwe yiLANGA ekuqaleni konyaka, umndeni ukhala ngendlu engadilika noma kunini. 

“Ngemuva kokufika kweLANGA ekhaya ngoNdasa (March), izisebenzi zikahulumeni bezingena zishintshana, kwangathi indlu
izokwakhiwa iphele maduze. 

“Ngenyanga elandelayo, kwambiwa kwafa-kwa nokhonkolo, kwagcina lapho,” kuchaza uNkk Badumazile Mkhungo oyindodakazi kaNkk Ngwazi. 

“Okushayisa ngovalo wukuthi sekuzoqala izimvula zasehlobo. 

“Nekhansela lafika, ngaba nethemba lokuthi kuzolunga kodwa kwathuleka,” kusho yena.

Uthi njengoba unina esekhulile, bafisa ukuba ahlale endlini enesithunzi kwazise akasaboni futhi akasakwazi nokuhamba. 

“Eminyakeni akuyona, usengumuntu wokuhlala endaweni efudumele nephephile. 

“Uma sixoxa, uyadangala athi akasakholwa ukuthi uyoke ayibone ngamehlo enyama indlu athenjiswa wona,” kuqhuba yena.

Okhulumela uMasipala waseMzumbe, uMnu Sabelo Ncwane, uthe uMnu Bongani Nyuswa, oyimeya, useqoke ukuthi kube nguye ozoziyela mathupha emndenini kaNkk Ngwazi. 

Uthe baqoke ukuya emndenini ngoMsombuluko ukuqinisekisa ukuthi uyayithola indlu. 

Previous articleBabonga uShenge ngokusindisa iNgwavuma
Next articleKazeneme izisulu ngebheyili yephoyisa