Sesiphenduke “isibaya” semfuyo eyebiwe isiteshi esashiywa ngamaphoyisa

295

PHUMLANI GAMA

SESIPHENDUKE isibaya sezimbuzi isiteshi osekuphele iminyaka sashiywa ngamaphoyisa ngaphandle kokuxhumana nomphakathi waseMambuka, eNtambanana, eMpangeni. Lesi siteshi sakhiwa wuhulumeni waseNingizimu Afrika ngokubambisana neTransnet. Savulwa ngokusemthethweni mhla ka-13 kuMandulo (September) ngo-2015. 

NgoLwesine, ILANGA Lempelasonto lihambele kule ndawo lazibonela umonakalo okulesi siteshi. Kutholakale ukuthi ngesikhathi sivulwa, sasifakelwe zonke izinsizakusebenza ezidingekayo. 

Ngokohlelo oluqoshiwe, olwethulwa ngokusemthethweni ngowayengumkhuzi wamaphoyisa, uRiah uPhiyega, sasizohlinzekwa ngezimoto eziwu-8, kwagcina kuthunyelwe ezine, amakhompyutha amathathu, u-over omkhulu okwazi ukuxhumana neziteshi ezintathu ngesikhathi esisodwa nezithobisanhlamvu (Bullet proof) ezifakwe emagilasini angaphambili ematafuleni okubhalelwa kuwona okuzobikwa wumphakathi.  Ngaphandle kunethangi lamanzi elibekwe phezulu elihambisana namapayipi amanzi nenjini (generator) esiza ukufaka amanzi uma ungekho ugesi. Kunenye injini yokuphehla ugesi uma kwenzeka ungekho ojwayelekile. Leli phephandaba likhulume nengxenye yomphakathi oveze ukuthi amaphoyisa ayewusizo olukhulu ngesikhathi kuvulwa lesi siteshi.

AMAPHOYISA ASEBENZA IMINYAKA EMIBILI ESITESHINI 

“Amaphoyisa ahlala iminyaka emibili isikhathi esigcwele, ngo-2018 ayefika ngezinsuku ezithile. Kwagcina sekufika iphoyisa elilodwa. Kusasebenza lesi siteshi, ubugebengu babungekho. Selokhu savalwa, izigilamkhuba ziyazenzela ebantwini bendawo. Imfuyo ilala phakathi. Abanye bagila imikhuba kwezinye izindawo babuye bazobeka izinto abazintshontshile kulesi siteshi. Nemfuyo entshontshiwe ifihlwa kusona. Kubuhlungu okwenzeka kule ndawo ngoba ngikhuluma nje, ezinsukwini eziwu-5 ezedlule, kubanjwe izimoto ezine. Kunukubezwa abesifazane nezingane, ikakhulukazi abahlala emakhaya angenabo abantu besilisa asebekhulile,” kusho uNkk Lindiwe Biyela oyisakhamuzi. 

AMADOKODO AMACALA ASAPHAZEKE PHANSI

Uma ungena esiteshini uhlangatshezwa ngamaphepha amadokodo amacala avulwa sisasebenza. Ngaphakathi kunamanye amadokodo namafomu okufaka izicelo zokukhokhelwa imali yokusebenza kwamaphoyisa asebenze isikhathi esengeziwe. 

 Leli phephandaba libone nezikhwanyana ezimbili ezigcina ubufakazi bolibofuzo, okujwayeleke ukuba lwenziwe uma kuvulwe icala lokunukubeza ngokocansi. Kuwona kukhona necala lokunukubezwa kwengane eyayineminyaka ewu-12 ubudala. 

ILANGA Lempelasonto lihoshe ukuthi kunabaholi bomphakathi abangafuni lukhulunywe udaba lwesiteshi ngoba besaba ukwenzakaliswa yizinswelaboya okuthiwa zihlalise lubhojozi umphakathi, ikakhulukazi ngobugebengu bokuntshontshwa kwezimoto nokubanjwa inkunzi kwezimoto zikahulumeni. 

Ezintweni ezikhathaza umphakathi wukuvalwa komtholampilo ngehora lesine ngoba izisebenzi zawo zigwema ukuba yizisulu zobugebengu. Leli phephandaba lizamile ukuthola uvo loMnyango wezokuPhepha nokuVikelwa koMphakathi KwaZulu-Natal. Imibuzo ethunyelelwe esikhungweni sawo kayiphendulwanga. Nakuzwelonke kube yisimo esifanayo. Imibuzo ethunyelelwe uBrig Athlenda Mathe kuze kwashaya isikhathi sokuloba engakayiphenduli. 

Previous articleUmuthi wezinambuzane uhlehlise isinqumo kwelokubulawa kofakazi
Next articleUKhoza uphumela obala ngokuhlukana noMkhokha