Sichithwe nezindleko ese-ANC kolwemiqulu

811

INTATHELI YELANGA

IPHUME ekamabuyaze i-ANC emuva kokuba iNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eseBloemfontein, ichithe nezindleko isicelo sokudlulisa kwaleli qembu isinqumo seNkantolo eNkulu yaseGauteng esithi kumele lidlulise kwiDA umqulu walo omayelana nokuqasha amalungu alo (ngobulungu) ezikhundleni ezimqoka. Izolo ngoMsombuluko, amajaji amabili eNkantolo yokuDluliswa kwamaCala, uWendy Hughes noGlenn Goosen, anqume ukusichitha isicelo se-ANC sokudlulisa lesi sinqumo ngesizathu sokuthi kasinasisekelo.

Ukuchithwa kwalesi sicelo se-ANC kusho ukuthi leli qembu kumele lidlusele lo mqulu walo kwiDA zingakapheli izinsuku eziwu-5, ngaphandle uma lifuna ukudlulela eNkantolo yoMthethosisekelo ukuzama ukumisa lokhu. UMengameli wamaJaji eNingizimu Afrika, uRaymond Zondo, wachaza lo mthetho we-ANC – wokuqasha ngobulungu – njengophikisana nomthethosisekelo wezwe. Leli qembu lisengakwazi ukudlulisa lesi sinqumo eNkantolo yoMthethosisekelo ukuze likwazi ukugcina lo mqulu walo uyimfihlo.

Okhulumela i-ANC, uMahlengi Bhengu-Motsiri, ucashuwe ethi bazwile ngesinqumo senkantolo esichitha isicelo sabo. Uthe bazokufakela izibuko lokhu ngaphambi kokunquma mayelana nabazokwenza ukuya phambili ngalesi sinqumo.

Previous articleUnina ‘kamama webhantshi’ufisa agwetshwe kanzima
Next articleLubuyele enkantolo “olweKill the Boer”