Sigadlile isivuvu sesine seCovid eKZN

307

UNdunankulu uthi iningi labangeniswa ezibhedlela yilabo abangagomile

UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala owethule ezakamuva ngokugadla kweCovid-19 kulesi sifundazwe esigcawini sabezindaba ebesenziwe ngezobuchwepheshe besimanje izolo ngeSonto

BHEKI NDLOVANA
ISIPHAKATHI kwisivuvu sesine sokugadla kweCoronavirus, edala iCovid-19 iKwaZulu-Natal. Lokhu kuvezwe nguMnu Sihle Zikalala ongundunankulu wakulesi sindazwe esigcawini sabezindaba ebesenziwe ngohlelo lwezovuchwepheshe besimanje izolo ngeSonto. UMnu Zikalala uthe izibalo zabatholakale naleli gciwane ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule kuze kube yizolo KwaZulu-Natal, zikhombisa ukwenyuka ngezinga elethusayo.


Uthe empeleni emasontweni amathathu edlule, kuqapheleke ukwenyuka kwezibalo ngezinga elithe xaxa nsuku zonke esifundazweni. Uveze ukuthi isimo sokwenyuka kwezibalo sikhomba ukuthi lesi sifundazwe sesingene kwisivuvu sesine sokugadla kwalo mkhuhlane. Uqhube wathi uhlobo olusha lweCoronavirus, i-Omicron, yilo olubhebhethekisa ngamandla izibalo zakamuva zabasulelekile.


Uthe izinga labantu abahloliwe emasontweni amathathu adlule, kwatholakala ukuthi baneCoronavirus beliku-0,7%, kodwa izolo kutholakale ukuthi beliku-12,7%. Uveze ukuthi liyenyuka izinga labantu abangeniswa ezibhedlela esifundazweni, kuhlanganiswa kubo abadinga ukwelashwa egunjini labagula kakhulu (Intensive Care Unit) nabadinga ukulekelelwa ngemishini yokuphefumula (ventilation), kanti iningi labo ngabangagomile.


“Singakuqinisekisa ukuthi iningi lalabo abadinga ukwelashwa egunjini labagula kakhulu, nalabo abadinga ukulekelelwa ngemishini yokuphefumula yilabo abangagomile,” kusho undunankulu. Izifo ezingama-hlalakhona, ezihamba phambili kwabatholakala benaleli gciwane, uthe yiBP, wushukela nesifo sofuba. Ubike ukuthi ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule kuze kube yizolo, ukwenyuka ngamandla kwezibalo zabatholakala benaleligciwane kubonakale eThekwini, eMgungundlovu, naseMajuba.


Ephawula mayelana namalungiselelo esivuvu sesine, uthe uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal sewakhe uhlelo lokubhekana naso. Lolu hlelo lubandakanya noluzobhekelela isikhathi samaholide kaZibandlela (December). Yonke imicimbi ehleliwe yokuzithokozisa uthe kumele ibe nohlelo lweCovid-19.


Ugcizelele ukuthi kumqoka ukuba abantu bagome, wathi bakhathazekile ngokungasukumeli phezulu kwabanye abantu esifundazweni ukuyogoma. Uveze ukuthi izifunda ezihamba phambili ngezinga labantu abangaphumi ukuyogoma, yiLembe, Amajuba, yiZululand, uThukela neKing Cetshwayo. Uphinde waphawula nangamalungiselelo esikhathi samaholide, wathi sebekulungele ukwamukela izivakashi ezizotheleka esifundazweni. Mayelana nengqungquthela ezoqala kusasa eThekwini, ebizwa nge-International Conference on AIDS and STI’s in Africa (ICASA), uthe zonke izethameli ezizobe ziyethamele siqu, zizohlolwa ngaphambi kokuvunyelwa ukungena emhlanganweni.

Previous articleUbonge uZuma ngokuchuma “kweKhumbi Ekweletayo”
Next article‘Umphostoli ubulale indodana bebanga ukuyoshumayela’