Simuncu isimo kuhlaselwa induna emzini wayo

492

Kuthiwa ukukhuluma into injengoba injalo ngenye yezinto eyenza kube nabangayithandi

SIBI isimo KwaMaphumulo kulandela ukudutshulwa kwenduna yaseSondokhulu emzini wayo ngabantu abangaziwa, okuthiwa kumanje isesibhedlela egunjini labagula kakhulu (ICU).

UDUNGUZA ehlathini lobumnyama umndeni weNduna ngokudutshulwa kwayo ngentululwane yezinhlamvu ingena emzini wayo, okumanje kwembulwa kwembeswa esibhedlela egunjini labagula kakhulhu (ICU). Sibi isimo kuMnu Mashizolo Shezi, oyinduna yaseSondokhulu, KwaMaphumulo, okubikwa ukuthi udutshulwe ngabantu abangaziwa ngoMsombuluko. Kubikwa ukuthi uMnu Shezi, uhlaselwa nje, ubesanda kungena emzini wakhe, okuthe eqeda kunikezwa isidlo sasebusuku, kwabe sekuzwakala ukuqhuma kwezibhamu kanti kuhlaselwa yena.
ILANGA lithole ukuthi induna idutshulwa nje, isimo kasisihle endaweni njengoba kunempi ekhona ehlanganisa izibongo ezine, okuvela ukuthi isinesikhathi iqhubeka.


Ilungu lomndeni elicele ukungadalulwa ngenxa yobucayi besimo, liveze ukuthi uMnu Shezi ubengumuntu onezitha eziningi ezidalwa yesikhundla sakhe asiphethe. “Uqale emzini wakhe wokuqala, wabe esedlulela, komunye wesibili okulapho efike wadutshulelwa khona. Ufike kwakhe wenzelwa into yokudla okuthe eseqala ukudla, kwazwakala sekuqhuma isibhamu siphindlela. “Uzamile ukubaleka kwasho ukuthi ubesevele eshayekile, ngoba uma ngingaphosisi utholwe yizinhlamvu ezintathu. Siyasola laba abebezama ukumbulala bebemlandela njengoba beqale bamlinda wangena emzini wakhe wokuqala baze bazomdubula esekulo omunye,”esho.


Leli lungu liqhuba lithi baningi abantu abangayizwisisi kahle induna ngenxa yokuthi ingumuntu okhuluma into injengoba injalo, futhi ongathathi hlangothi uma esebenza udaba olusuke lufike kuyena. “Isimo lapha endaweni kasisihle neze, induna kayiyena umuntu ofihlayo uma into engayithandi noma ebona ukuthi kayilungile. Siyasola lokhu yikhona okuyidalele amazinyo alushelelezi kubantu abaningi lapha endaweni. “Ziningi izinto ebizama ukuzixazulula okubalwa nayo le mpi ekhona endaweni esingazi noma nakho kube nomthelela yini,” kusho yena. ILANGA likhulume nelinye ilungu lomphakathi elicele ukuthi siligodle ukulivikela ngenxa yokuba bucayi bodaba, eliveze ukuthi indlela isimo esibi ngayo amalungu omphakathi aseyasaba, le mpi ehlanganisa izibongo isidlule nemiphefumulo yabantu abane endaweni. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuvulwe icala lokuzama ukubulala, amaphoyisa asaphenya.
skhom@ilanganews.co.za

Previous articleABAFUNDI BASE-UKZN BASUNGULA UMFUNDAZE WANGAPHAKATHI
Next articleUmufi ubebalisa ngokufulathelwa ngabazali asebashona edlwengulwa