Siphinde senyuka isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika

198

BHEKI NDLOVANA

SIYAQHUBEKA nokuba sibi isimo sokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika njengoba izibalo zakamuva ziveza ukuthi senyukile futhi isibalo sabangasebenzi kwisigamu sokuqala salo nyaka [ukusuka kuMasingana (January) kuya kukuNdasa (March)]. 

Umbiko wocwaningo lwezemisebenzi owethulwe namuhla ngoLwesibili yiStats SA, uveza ukuthi isibalo sabangasebenzi esigamini sokuqala sonyaka senyuke ngo-330 000, safinyelela ku-8,2 million. 

Uma lesi sibalo siqhathaniswa nesigamu sesine sonyaka owedlule, izinga lokuntuleka kwemisebenzi ezweni lenyuke ngo-0,8% lisuka ku-32,1% saya ku-32,9%. 

Ngokusho kweStats SA, imikhakha yezomnotho ebenomthelela omkhulu kulokhu kwenyuka, kubalwa ohlinzeka ngezinsiza zomphakathi nowezenhlalakahle; kube wumkhakha wezokwakha, owezemali nowezinsiza (utilities). 

Intsha – kusukela eminyakeni ewu-15 kuya kwewu-34 ubudala – kubikwa ukuthi yiyona echaphazeleka kakhulu kulesi simo sokusweleka kwemisebenzi. 

Kulesi sigamu sokuqala sonyaka, kubikwa ukuthi isibalo sentsha engasebenzi sinyuke ngo-236 000 safinyelela ku-4,9 million. Lokhu kuholele ekwenyukeni kwezinga lentsha engasebenzi ngo-1,3% ukusuka ku-44,3% kwisigamu sesine sonyaka odlule, kuya ku-45,5% wesigamu sokuqala sonyaka u-2024.  

Previous articleSisekakeni uma kusavota abantu abathi uRamaphosa wafika neCovid-19
Next articleZibalisa ngokubulawa yindlala izisulu zeVBS yodumo