Sisindiswe ngamaphoyisa isangoma “esiqole” umndeni wowamuka nomfula

213

PHUMLANI GAMA

USINDISWE ngamaphoyisa owesifazane oyisangoma umphakathi usufuna ukumudla luhlaza ngoba esolwa ngokukhohlisa umndeni wakwaNgwekazi, eFolweni, eThekwini ethi uzobuyisa ilungu lawo elamuka nomfula  ngoMasingana (January) kophezulu. 

Kubikwa ukuthi uNkz Zandile Ntuli (75), watshela umndeni kaNkz Busisiwe Ngwekazi (42) – naye owayeyisangoma -ukuthi akamukanga nomfula, kodwa wathathwa yidlozi ngoba eyolanda amandla okusebenza emanzini. Kuthiwa wayalela umndeni ukulungisa inkomo emhlophe okuzokwamukelwa ngayo uNkz Ngwekazi uma esebuya kubo  ngoLwesine olwedlule [mhla ka-13 kuNhlangulana (June)].  

Umndeni wakwaNgwekazi utshele leli phephandaba ukuthi ucwile ezikweletini ngemuva kokuthengiswa izinto eziningi nguNkz Ntuli. ILANGA labika ngesigameko sokunyamalala kukaNkz Ngwekazi. NgoLwesine ILANGA libikelwe ngokusuka kwesidumo lapho amalungu omphakathi abedinwe egane unwabu yisenzo sikaNkz Ntuli, okuvela ukuthi uyalele lo mndeni ukuba wenze amalungiselelo okubuyiswa kukaNkz Ngwekazi. 

Ekhuluma naleli phephandaba uNkz Nonkululeko Ngwekazi oyilungu lomndeni, uthe bese kuphele izinyanga ezimbili uNkz Ntuli egqigqa egcekeni lalo muzi eyowu-tshela ukuthi uyamuzwa uNkz Ngwekazi, usezobuya. “Lo mama simazi ngokuhlangana naye esontweni, sikhonza ebandleni laseChibini. Uqale ukufika lapha ekhaya ehamba nomunye umama esimaziyo. Kuthe ngokuhamba kwezinsuku, wabuya eseyedwa, wasitshela ukuthi kunezinto zesintu okufanele zenziwe. Uthe kufanele sithenge inkomo emhlophe, amakhandlela, utshwala nezinye izinto okukhona kuzona nesigubhu azoshayelwa sona uma esebuyile (uNkz Ngwekazi). 

“Amalungu omphakathi abephume ngobuningi bawo ngoba efuna ukuzozibonela umuntu ebuya ukuyothwasa emanzini. Ngokubona kushaya ihora lesine ntambama, umphakathi uqale ukudinwa. Kangazi ukuthi amaphoyisa afike nini, ngibone esegcwele igceke maqede amthatha uNkz Ntuli ahamba naye. Umndeni unqume ukuba (uNkz Ntuli) abuyise izindleko ezidalekile, ageze nomuzi ngehlazo alenzile. Ingaphezu kuka-R25 000 imali esiyichithile sidlala lesi sangoma,” kusho uNkz uNgwekazi. 

Isazi samasiko nemilando, uDkt Velaphi ‘VVO’ Mkhize, sithe kubuhlungu okwehlele umndeni wakwaNgwekazi, kodwa kunika isifundo ebantwini abasengcupheni yokugilwa ngabelaphi bendabuko abathanda imali. “Ngiyafisa nokucacisa ukuthi umuntu akwenzeki aphume ekhaya ethi uyothwasa emanzini, kodwa uyaye aphume phakathi kwamabili eholwa ngabakubo abangasekho. Lowo muntu uyabuya ngephupho kwabathile bomndeni wakhe, abachazele ukuthi ukuphi, futhi yini asuke ezoyidinga uma eseqedile ukuthwasa,” kuphetha uDkt Mkhize. 

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleAbonge othisha amawele ayomela iNingizimu Afrika eSweden
Next articleISilo siyifanise nomkhosi wesizwe Ingoma Kazwelonke