Sitholwe ngaphansi kombhede womngani isidumbu sowesifazane

522

Owomndeni uthi umufi uthathwe kubo ngabangani beyocima ukoma

UBE noKhisimusi omnyama umndeni wakwaKhumalo, KwaMakhutha, kutholakala isidumbu sendodakazi yawo uNkz Makhosazana Khumalo.
ISITHOMBE: YISIHLE SOMNDENI

SITHOLWE ngaphansi kombhede womunye wabangani bakhe besilisa ngoKhisimusi isidumbu sowesifazane waKwaMakhutha, eThekwini obekumele agubhe usuku lwakhe lokuzalwa ngawo uKhisimusi. Umndeni kaNkz Makhozasana Khumalo (25), uthi kawufisi ukuthi lo mngani osolwa ngokudlwengula abulale indodakazi yawo athole ibheyili. Ngokuthola kweLANGA, ngo-Lwesihlanu kufike abangani ababili besilisa bakamufi abejwayele ukuyocima nabo ukoma, bathi mabahambe bayophuza, bazombuyisa. “Njengenjwayelo, kasixwayanga ngoba nalapha ekhaya bebeke bafike bahlale bazithengele okokucima ukoma, bajabule ngoba bajwayelene. Bekuyaye kuthi uma bemlandile bahambe naye baphinde bamkhaphe bambuyisele ekhaya,” kusho iwele likamufi, uNkz Makhosi Khumalo.


Uthe baqale ukuxwaya uma kuphela isikhathi eside udadewabo engafoni ukusho ukuthi akanankinga lapho ekhona okuyinto abejwayele ukuyenza. “Ubejwayele ukulushiya ucingo lwakhe uma ehambe nabangani kuyophuzwa, kodwa ubeqinisekisa ukuthi uyaluboleka, asibikele ukuthi konke kuhamba kahle. “Njengoba bahamba ngoLwesihlanu ebusuku nje, salala engafonanga, okuyinto ayengavamile ukuyenza. Ubethanda ukuzinaka nokugeza, okungixakile uma kuze kuphakama ilanga (ngoMgqibelo) engabuyile ngoba ngangazi ukuthi akagezile lapho ekhona. Lithe liyoshona (ilanga) sabona ukuthi ku-khona okushaya amanzi,” kusho yena.


Uthi bavuke ngeSonto (ngoKhisimusi) balibangisa emaphoyiseni beyobika base bezama ukuthola laba bangani bakhe abamthathile. Kuthiwa kuthe uma bebuzwa ngaye, bathi usheshe wahamba ethi ufuna ukuyolala, ukhathele. “Siye emakubo satshelwa ukuthi kabekho, baseMbumbulu, sathi uma sibafonela nabo basho njalo. Bagcine bebuyile sayobalanda sathi sicela bayochaza emaphoyiseni ukuthi kwenzekeni,” kusho yena. Uthi kube sekutholakala ukuthi lona omunye wahamba washiya umsolwa kubo enaye umufi “Sithe sisalindele ukuthi amaphoyisa aqhubeke nokubheka ngawo uKhisimusi, satshelwa ukuthi isidumbu sakhe sesitholakele ngaphansi kombhede womunye wabangani bakhe, lona okwakuphuzelwa kubo.


“Lolu bekuwusuku lwethu lokuzalwa, besihlele ukuthi sizolugubha ndawonye,” kusho uNkz Khumalo. ILANGA lithole ukuthi isidumbu besinezimpawu zokuthi umufi uklinyiwe, washaywa ngensimbi thizeni etholakale ibekwe eduze kwaso. Umsolwa kuthiwa umfake ngaphansi kombhede wakhe wammboza ngezingubo zokulala kanti kunezinsolo zokuthi uqale ngokumdlwengula. “Besingakulindele nhlobo lokhu esikubonile ngoba laba ngabangani bakhe abakhulu, ebesazi ukuthi naye uzizwa ephephile uma enabo. “Kuyangethusa ukuthi omunye wabo amdlwengule aze ambulale,” kusho iwele likamufi Lithi njengomndeni kabafisi ngisho ukuthi umsolwa athole ithuba lokuphumela ngaphandle, bafisa abhadle ejele. Okhulumela amaphoyisa uColonel Robert Netshiunda, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi umsolwa ubheke-ne necala lokubulala kanti kulindelwe ukuba avele enkantolo maduze.nonhlakaniphos@ilangews.co.z

Previous articleKUBONGWE ABESIKEBHE NGOKULETHA UKUTHULA
Next articleUZWANE UTUSA IGALELO LIKA-KHUNE