Siyaqhubeka nokukhula isibalo sabangasebenzi

251

INTATHELI YELANGA

LIYAQHUBEKA nokukhula ifu elimnyama kwezemisebenzi eNingizimu Afrika njengoba iStatistics SA – okuwumnyango kahulumeni ocwaninga izibalo – iveze ukuthi sikhulile isibalo sabangasebenzi ekoteni yesine yonyaka odlule. Lo mnyango uthi isibalo senyuke sisuka ku-31.9% wekota yesithathu, sayoshaya ku-32.1%. 

Lokhu kungqeme ebunzini uMengameli Ramaphosa okuthe ethula inkulumo yakhe ebhekiswe esizweni, kule nyanga, iState of the Nation Address (Sona) ngolwasemzini, wathi uhulumeni wakhe uvule inkundla enothile ezizindeni zomnotho ezahlukene; okubalwa kuzo ezezimbiwa, ezolimo nokukhiqizwa kwempahla zafika emakhokheni wonke omhlaba – okwenze kwakhiqizeka amathuba emisebenzi eNingizimu Afrika. 

Isibalo sabangasebenzi senyuke ngo-46 000 saya 7.9 million ngekota yesine. Lolu talatiya luqale ukungalawuleki kusukela ngekota yesithathu ka-2013, lapho isibalo sabangasebenzi sasiwu-4.8 million

Isibalo sabantu asebedikibele ukuthuthanga amathuba emisebenzi, sehle ngo-107 000. Abenza imisebenzi enesithunzi behle ngo-128 000 kanti ebenza enganakekile, senyuke ngo-124 000. Njengoba kusasa ngoLwesithathu kulindeleke ukuba uNgqongqoshe wezoMnotho, uMnu Enoch Godongwana ethule isabelomali sanonyaka, uhulumeni ubukeka unengcindezi yokwehlisa ukungalingani (ngamathuba) nokwenyusa imali yezibonelelo, kanti-ke ukunyuka kwesibalo sabangasebenzi kuzothela uphethiloli emlilweni owubunzima bokweseka lezi zinhlelo. Ngaphandle kwalokho, cishe uhhafu wentsha yiwona ojika nelanga. “Intsha yiyona entula kakhulu imisebenzi,” kusho isitatimende seStats SA.

Izibalo zekota yesine ka-2023, zikhombisa ukuthi inyuke ngo-87 000 intsha engasebenzi, yayoshaya ku-4.7 million

Previous articleUsephenduke isilomo ‘uThisha wesizwe’ ezinkundleni zokuxhumana
Next articleBebeyolanda imali “abathwale ngayo” enyangeni abesifazane ababulewe