Sizohlaziywa ngamahlaya isimo sezwe eThekwini

411

NONHLAKANIPHO SHINGA
UMHLELI womcimbi wamahlaya uzwakalise ukuthi isifiso sakhe esikhulu wukuba kukhulunywe ngesimo leli lizwe elikusona njengoba lizobe libungaza iminyaka ewu-29 lathola inkululeko kodwa kusekuningi okubonakala kungalungile. UPhinda Magwaza ongumhleli walo mcimbi, obizwa ngeFree Sdomu, uthi yize ejwayele ukuhlela imicimbi kodwa lona ngowokuqala wakhe wamahlaya. Nokho uthi ufisa ukuthi kungagcinwa nje ngamahlaya kuphela, kodwa kube nezihloko ezijulile ezizobhekwa ngendlela enokuhleka phakathi. Uthi lo mcimbi uzokuba ngoLwesithathu lomhla ka-26 kuMbasa (April) eThe Station, ku-5 Masabalala Yengwa, eduze naseDurban Station.


Uthi yize ekhethe ukuthi lo mcimbi ube nosomahlaya abathathu kuphela, uqinisekisile ukuthi ubiza amaciko anohlonze, akwaziyo ukuhlekisa abantu aphinde akwazi nokukhuluma ngezihloko ezijulile. “Ngifisa ukuthi kube nabantu abazofunda okuthile kulo mcimbi kodwa lokho kwenzeke ngesikhathi behleka. “Ngikhethe laba abathathu ngoba baphinde babe nokuhlakaniphaokusezingeni eliphezulu nezindlela ezehlukene zokwenza abalalele amahlaya abo bakwazi ukubaqonda,” esho. Uthi unethemba lokuthi lona kakuzukuba wumcimbi wokuqala nowokugcina ukuwuhlela, kepha uzokwazi ukuqhubeka nokuhlela eminye yalolu hlobo.


Osomahlaya abazokube beshiyelana inkundla kulo mcimbi ngumsakazi weGagasi FM ongaconsi kubalandeli bakhe uFelix Hlophe, ngu-Isaac Gampu noTol Ass Mo, ongumethuli wezinhlelo zikamabonakude nosomahlaya osezakhele igama naphesheya kwezilwandle. Amathikithi alo mcimbi aseqalile ukutholakala eWebticket nasePick ‘n Pay ngo-R250.

Previous articleBafisa uhulumeni uvuse isiteshiesinephoyisa elilodwa elisebenzayo
Next articleUkhalangesiqashi’esimdlelaifa lomuzi’